BS OHSAS 18001-certificatie

Verhoog de normen voor uw personeel en klanten met een certificaat voor de best practices op het gebied van arbo en veiligheid. BS OHSAS 18001 is de beste benchmark voor het beheren van arbo en veiligheid. Behaal een certificaat en geef het welzijn van uw personeel prioriteit, verhoog de klanttevredenheid en zorg dat uw bedrijf voorkeursleverancier wordt. 


Hoe wordt u BS OHSAS 18001-gecertificeerd?

We houden het certificatieproces eenvoudig. Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, wijzen we u een client manager toe. Deze begeleidt u en uw bedrijf door de volgende stappen.

  1. GAP analyse - 
    Dit is een optionele pre-audit, waarbij we uw bestaande managementsysteem voor arbo en veiligheid nauwkeurig bekijken en het vergelijken met de eisen van de norm BS OHSAS 18001. Deze analyse helpt bij het in kaart brengen van gebieden waarin nog veel werk verzet moet worden voor we een formele audit kunnen uitvoeren. Hierdoor bespaart u tijd en geld.

  2. Formele audit
    Deze audit bestaat uit twee fases. Eerst beoordelen we de mate waarin uw organisatie op de audit is voorbereid. Daarbij kijken we of de benodigde BS OHSAS 18001-procedures en controles zijn ontwikkeld.We delen de details van onze bevindingen met u. Zo kunt u hiaten herstellen wanneer we deze aantreffen. Wanneer aan alle eisen is voldaan auditen we de implementatie van de procedures en regelingen in uw organisatie om te controleren of ze, overeenkomstig de eisen voor certificatie, effectief werken. 

  3. certificatie en daarna
    Wanneer u bent geslaagd voor de formele audit ontvangt u een BS OHSAS 18001-certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Uw client manager houdt gedurende deze periode contact met u en brengt u regelmatig een bezoek om te zorgen dat uw systeem niet alleen aan de eisen blijft voldoen, maar ook voortdurend verbetert. Onze curussen en certificatietrajecten voor BS OHSAS 18001

We gebruiken beproefde leertechnieken om te zorgen dat u volledig begrijpt wat de norm BS OHSAS 18001 inhoudt. We bieden u de leerervaring bovendien afwisselend aan in klassikale settings, workshops en interactieve sessies.


Varför välja BSI?

Över 100 år sedan var vi standardpionjärer och idag är vi marknadsledare. Vi hjälper över 65 000 organisationer från globala märken till små ambitiösa bolag i 150 länder att erhålla en udd jämfört med sina konkurrenter. Vi är en av få organisationer som verkligen förstår standarder från början till slut. Vi bedömer inte bara hur väl ni uppfyller standarder utan vi skapar standarder och tränar globala grupper att använda dem och förbättra prestanda. Vår kunskap kan transformera er organisation.