Over ETSI

ETSI ontwikkelt wereldwijde technische normen op het gebied van ICT waaronder normen voor Trust Service providers. BSI heeft de kennis en expertise om de certificatie op de normen voor Trust Service Providers uit te voeren. 

Trust Service Providers (TSP’s) dragen zorg voor de uitgifte en het beheer van digitale certificaten. De hierbij gebruikte processen hangen samen met het type certificaat en met het vertrouwen dat het certificaat biedt.

Deze certificaten bewerkstelligen, afhankelijk van het type certificaat, vertrouwelijkheid, onweerlegbaarheid, identificatie en authenticatie. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in diverse typen certificaten voor de verschillende doeleinden, waaronder gekwalificeerde certificaten, (Extended Validation) SSL-certificaten en time stamping. Voor elk type certificaat gelden specifieke eisen waaraan de uitgifte en het beheer moeten voldoen.