Utbildning Tillämpning av ISO 13485

Vill du lära dig hur du kan använda och implementera ett kvalitetssystem enligt ISO 13485:2016 inom din organisation? Våra kunniga ledare ger dig insikt i allt som måste göras för att införa ett kvalitetssystem för medicintekniska produkter och uppfylla de krav som ställs i ISO 13485:2016.

En extra fördel med den här utbildningen är de många uppgifter som utförs ensam eller i grupp. Genom dessa lär du dig inte bara teorin men har du även påbörjat implementeringen i den egna organisationen under kursens gång. 


Vem riktar sig utbildningen till?

Till alla som vill förstå ISO 13485:2016, är involverad i införandet eller ansvarig för tillämpningen och/eller upprätthållandet av ISO 13485.

För den här utbildningen är kunskap om ISO 13485:2016 en förutsättning. Denna kunskap kan du till exempel tillägna dig genom att följa endagskursen Introduktion till ISO 13485:2016.

Efteråt:

  • vet du vilka fördelar ett effektivt ledningssystem kan ge din organisation
  • kan du ange vad kärnbegreppen och kraven i ISO 13485:2016 är och tolka dessa utifrån ett tillämpningsperspektiv
  • kan du bedöma var din organisation står i förhållande till den nya standarden
  • vet du hur du kan tillämpa kärnbegreppen och kraven i ISO 13485:2016 inom din organisation
  • har du tagit de första stegen mot tillämpning inom din egen organisation 

Praktisk information

Utbildningen varar 2 dagar och är engelskspråkig.

Studier och företagsinterna utbildningar

Studien ISO 13485 kvalitetssystem för medicintekniska produkter är uppbyggd av ett antal moduler. Detta innebär att du kan kombinera de utbildningar som passar dig bäst. Om du vill gå flera utbildningar, rekommenderar vi ordningsföljden nedan.

Studien ISO 13485:2016 kvalitetssystem för medicintekniska produkter

Jämte denna kurs erbjuds även Introduktion till ISO 13485:2016Intern revision av ISO 13485:2016 och ISO 13485:2016 Lead Auditor . 

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt:

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 Introduktion till ISO 13485:2016

 € 650

 

2

 Tillämpning av ISO 13485:2016

 € 1.290

 

3

 Intern revision av ISO 13485:2016

 € 1.290

 

4

 Lead Auditor ISO 13485:2016

 € 3.090

 

 

 Total

 € 6.320

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.790

 € 150

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.790

 € 150

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 2.880

 € 350

 

 Kombination 1 + 2 + 3 + 4 

 € 5.570

 € 750

För mer information om den här studien och/eller möjligheterna för en företagsintern utbildning i din egen organisation kan du kontakta Derek Nagelkerke på 0031-(0)6-50526525 eller derek.nagelkerke@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

 

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska. 


Lärometoden

För att förbättra dina möjligheter att behålla informationen och lära dig att verkligen tillämpa färdigheterna som ges, använder vi oss i alla utbildningar av konceptet Huvud, Hjärta och Händer. I detta koncept är det essentiellt att tänka utifrån företagsaktiviteterna för att förbättra prestandan.

Huvud: kunskap – veta vad standarden säger, förvärva (bakgrunds)kunskap

Hjärta: hållning – varför använda standarden, vad är nyttan för min organisation, bli och fortsatt vara motiverad att använda standarden

Händer: beteende – att göra, öva, konkretisera och använda i praktiken

BSIs utbildningsmaterial utvecklas i första hand av huvudkontoret i England. Genom den centrala roll BSI har i de kommittéer där standarderna utvecklas, är materialet alltid baserat på information ur första hand.

Kombinationen av högaktuellt material som kombinerar lärometoder och (grupp)övningar med ledarnas praktikkunskap höjs deltagarnas kunskapsnivå och deras möjligheter att använda kunskapen i den egna organisationen.