Introductie MVO Prestatieladder

Deze training geeft u een inleiding tot de belangrijkste aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).


Voor wie bedoeld?

Medewerkers, adviseurs en bestuurders van organisaties die zich oriënteren op het structureren en professionaliseren van MVO voor hun organisaties.

Leerdoelen

Deze training heeft als doel deelnemers vertrouwd te maken met de basisprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de relevante normen ISO 26000 en MVO Prestatieladder.


Onderwerpen

  • De basisprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen benoemen
  • Inzicht in MVO-items voor jouw organisatie
  • De principes en opbouw van de MVO prestatieladder kunnen uitleggen
  • De eisen van stakeholdermanagement en eisen aan het MVO managementsysteem herkennen en begrijpen
  • Stakeholders kunnen benoemen bij een casusbedrijf en kunnen bepalen van de invloed en het belang
  • Kunnen bepalen welke informatie nodig is om invulling te geven aan een normparagraaf bij verschillende prestatieladder-niveaus

Overige informatie

De cursus duurt 1 dag, is Nederlandstalig en inclusief koffie/thee faciliteiten, lunch en cursusmateriaal.

Instroomniveau/ervaring

Geen specifieke eisen.