Training Intern Auditor MVO Prestatieladder

Audits worden gebruikt om te bepalen in welke mate wordt voldaan aan de eisen in het managementsysteem. Auditbevindingen worden gebruikt om de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem te beoordelen en kansen voor verbetering vast te stellen.


Voor wie bedoeld?

Personen die interne audits uitvoeren.

Leerdoelen

De deelnemers leren hoe een interne audit wordt voorbereid, uitgevoerd, gerapporteerd en wordt opgevolgd. De interne auditor kan beoordelen of (delen van) het systeem voldoet aan de MVO Prestatieladder.

Onderwerpen

De training is interactief middels oefeningen en rollenspellen, specifieke informatie over de onderwerpen:
• Grondbeginselen van de MVO Prestatieladder
• Wat is een interne audit
• Rol van de auditor
• Voorbereiding van de audit
• Interviewvaardigheden en waarneming
• Beoordeling, rapportage en opvolging

Overige informatie

De training duurt 2 dagen, is Nederlandstalig en inclusief koffie/thee faciliteiten, lunch en cursusmateriaal. Wij verzorgen ook maatwerk en in-company trainingen.

Instroomniveau/ervaring

Aanbevolen training vooraf is de Introductie MVO Prestatieladder