Training Implementatie MVO Prestatieladder

Deelnemers krijgen meer inzicht in de certificatienorm MVO Prestatieladder en de toepassing ervan.


Voor wie bedoeld?

  • Medewerkers en bestuurders verantwoordelijk voor het structureren en professionaliseren van MVO in hun organisatie.
  • Consultants MVO.

Leerdoelen

De deelnemers krijgen inzicht in de structuur voor het opzetten van een MVO managementsysteem op basis van ISO 26000 en de MVO Prestatieladder. Deelnemers worden handvaten geboden om actief en gestructureerd met MVO aan de slag te gaan.

Onderwerpen

  • Achtergrond van MVO
  • MVO initiatieven: ISO 26000, MVO Prestatieladder en GRI richtlijnen
  • Eisen aan het MVO managementsysteem
  • Identificeren van stakeholders
  • Vaststellen van stakeholdereisen en –verwachtingen en het realiseren van een stakeholderdialoog
  • Het bepalen en monitoren van beleid op de MVO-kernthema’s
  • Het meten, monitoren en beschrijven van de status van het MVO-beleid
  • Het certificatieproces van MVO Prestatieladder

Overige informatie

De training duurt 2 dagen, is Nederlandstalig en inclusief koffie/thee faciliteiten, lunch en cursusmateriaal.

Instroomniveau/ervaring

De training is bedoeld voor deelnemers die kennis hebben genomen van de kernthema’s van MVO. Aanbevolen training vooraf: Introductie MVO.