MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder kan door organisaties ingevoerd worden die de behoefte hebben om structurele MVO beleidsvorming in hun managementsysteem op te nemen.Het doel van het MVO Managementsysteem is het managen van de ontwikkeling en de invoering van MVO-beleid op MVO indicatoren in samenspraak met stakeholders en dit doeltreffend, resultaatgericht en effectief kunnen managen en ter zake doende en actief kunnen communiceren met stakeholders.


Certificaat MVO Prestatieladder

Het certificaat MVO Prestatieladder is een objectief bewijsmiddel dat de organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze norm is ontworpen op basis van de richtlijnen ISO 26000 Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, de GRI Sustainability Reporting Guidelines, AA 1000 Stakeholder Engagement Standard en de opbouw van de norm komt overeen met de  ‘High level structure’ van de ISO 9001 en ISO 14001 standaarden.

Er zijn vijf niveaus in de MVO Prestatieladder te onderscheiden. U bepaalt zelf op welk niveau u het certificatieonderzoek start. 


Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Bij MVO houdt een organisatie rekening met de impact van bedrijfsvoering op de samenleving en legt het verantwoording af over haar handelen. Met MVO en duurzaamheid (sustainability) wordt naar een balans tussen de elementen People, Planet, Profit (Prosperity) gestreefd.

Een andere definitie van MVO is: “Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies People, Planet en Profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. 


MVO vertaald naar de praktijk

MVO heeft raakvlakken met alle aspecten van de bedrijfsvoering (van inkoop tot verkoop en van kwaliteitsmanagement tot communicatie) en kan op verschillende manieren geïmplementeerd en concreet gemaakt worden. Ieder bedrijf geeft al op een of andere manier invulling aan MVO. Wat veelal ontbreekt is de samenhang tussen deze activiteiten.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel organisaties richten zich op nieuwe markten en businessmodellen om de samenwerking in de keten voor mens, maatschappij en milieu te verbeteren.


Trainingen ISO 26000 MVO Prestatieladder

We gebruiken beproefde leertechnieken om te zorgen dat u de ISO 26000 richtlijn en de MVO Prestatieladder volledig begrijpt. We bieden u de leerervaring bovendien afwisselend aan in klassikale settings, workshops en interactieve sessies.


Wat zijn de voordelen van het MVO-certificaat?

Certificering volgens de MVO Prestatieladder biedt u de volgende voordelen:

  • Ontwerp en ontwikkel een MVO-beleid dat bij uw bedrijf past.
  • Betrek stakeholders bij uw strategie en beleidsvorming.
  • Manage maatschappelijke of milieuvraagstukken die specifiek zijn voor uw bedrijf.
  • Communicatie intern en extern vindt plaats via een gestructureerde werkwijze
  • Oogst meer vertrouwen en geloofwaardigheid als maatschappelijk verantwoorde organisatie. 
  • Implementeer de eisen van de MVO Prestatieladder en maak uw maatschappelijke verantwoordelijkheid aantoonbaar.

 


Varför välja BSI?

Över 100 år sedan var vi standardpionjärer och idag är vi marknadsledare. Vi hjälper över 65 000 organisationer från globala märken till små ambitiösa bolag i 150 länder att erhålla en udd jämfört med sina konkurrenter. Vi är en av få organisationer som verkligen förstår standarder från början till slut. Vi bedömer inte bara hur väl ni uppfyller standarder utan vi skapar standarder och tränar globala grupper att använda dem och förbättra prestanda. Vår kunskap kan transformera er organisation.