Certificeren op ISO/TS 16949

Toon dat u elke dag uw kwaliteit beheerst en aflevert. Laat u certificeren voor ISO/TS 19649 kwaliteitsmanagement en creëer wereldwijde kansen voor uw bedrijf. De norm is een vereiste voor internationale handel. De certificatie levert u de erkenning op die nodig is om te groeien, te concurreren en te slagen.


Hoe krijgt u een ISO/TS 16949-certificaat?

We bieden u een eenvoudig certificatieproces. Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, wijzen we u een client manager toe. Deze begeleidt u en uw bedrijf door de volgende stappen.

  1. GAP analyse 
    Dit is een optionele pre-audit, waarbij we uw bestaande kwaliteitsmanagementsysteem nauwkeurig bekijken en het vergelijken met Eisen van ISO/TS 16949. Deze analyse helpt bij het in kaart brengen van gebieden waarin nog veel werk verzet moet worden voor we een formele audit kunnen uitvoeren. Hierdoor bespaart u tijd en geld.
  2. Formele audit 
    Deze audit bestaat uit twee fases Eerst beoordelen we de mate waarin uw organisatie op de audit is voorbereid. Daarbij kijken we of de benodigde ISO/TS 16949-procedures en -controles zijn ontwikkeld. We delen de details van onze bevindingen met u. Zo kunt u hiaten herstellen wanneer we deze aantreffen. Wanneer aan alle eisen is voldaan auditen we de implementatie van de procedures en controles in uw organisatie om te controleren of ze, overeenkomstig de eisen voor certificatie, effectief werken.
  3. certificatie en daarna 
    Wanneer u bent geslaagd voor de formele audit ontvangt u een ISO/TS 16949-certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Uw client manager houdt gedurende deze periode contact met u en brengt u regelmatig een bezoek om te zorgen dat uw systeem niet alleen aan de eisen blijft voldoen, maar ook voortdurend verbetert. 

Varför välja BSI?

Över 100 år sedan var vi standardpionjärer och idag är vi marknadsledare. Vi hjälper över 65 000 organisationer från globala märken till små ambitiösa bolag i 150 länder att erhålla en udd jämfört med sina konkurrenter. Vi är en av få organisationer som verkligen förstår standarder från början till slut. Vi bedömer inte bara hur väl ni uppfyller standarder utan vi skapar standarder och tränar globala grupper att använda dem och förbättra prestanda. Vår kunskap kan transformera er organisation.