ISO/TS 16949 verandert

ISO/TS 16949, de wereldwijd erkende kwaliteitsmanagement-standaard voor the automotive sector, is ontwikkeld door de International Automotive Task Force (IATF). De IATF heeft een nieuwe versie van het reglement geïntroduceerd, de 4e editie. De toegestane implementatieperiode is afgelopen op 1 april 2014.

Lees meer over de IATF


Laatste update over de revisie ISO/TS 16949:2009

Op 12 en 13 april heeft het IATF een conferentie georganiseerd in Rome voor de belanghebbenden van ISO/TS 16949. Tijdens deze meeting, is de eerste versie van de nieuwe norm beoordeeld en het transitieplan bediscussieerd.

De komende maanden zal het IATF de ontvangen feedback van de belanghebbenden beoordelen. De volgende stap in het traject is de voorbereiding van een pilot bestaande uit het uitvoeren van GAP-analyses op een aantal leverancierslocaties in diverse regio’s in mei en juni 2016. De feedback die hieruit naar voren komt wordt vervolgens gebruikt om de nieuwe norm nog beter vorm te geven, evenals de regels voor het bereiken en handhaven van de IATF-erkenning. De herziene versie van ISO/TS 16949 wordt naar verwachting gepubliceerd in december 2016.

De IATF zal in aanvulling hierop een training en testmateriaal ontwikkelen voor auditoren die werkzaam zijn bij een certificatie instelling om te verzekeren dat zij goed geïnformeerd en gekwalificeerd zijn om begin 2017 de transitie te kunnen uitvoeren. Waarom wijzigt ISO/TS 16949?

Een aantal van de meest belangrijke wijzigingen komen voort uit recente kwesties binnen de automobielindustrie:

  • Vereisten voor veiligheid-gerelateerde onderdelen en processen
  • Verbeterde traceerbaarheidsvoorschriften voor producten ter ondersteuning van de meest recente wijzigingen in de regelgeving
  • Eisen voor producten met ingesloten software
  • Garantiemanagement proces met inbegrip van NTF (No Trouble Found) en het gebruik van begeleiding uit de automobielindustrie
  • Verduidelijking van het management en de ontwikkeling van vereisten voor onderaannemers
  • Toevoegen van eisen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat nu?

BSI zorgt ervoor dat alle bestaande ISO/TS 16949 certificatie klanten alle benodigde informatie en middelen ontvangen, die nodig zijn om de veranderingen in de nieuwe versie te begrijpen. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, neem gerust contact met ons op:

Telefoon: +31 (0)20 346 0780

Mail: info.nl@bsigroup.com