Införa ISO/IEC 27001 Styrning av informationssäkerhet

Säkra era dyrbara informationstillgångar genom att applicera en ISO/IEC 27001 informationssäkerhetspolicy till ert företag. Arbeta med oss för att bygga ett informationsledningssystem utvecklat för era specifika behov. 


Är ni redo för att införa?

Varje företag har en unik uppsättning av data att hantera och lika unika säkerhets risker att handskas med. Varje organisation är på olika stadier med sitt ledningssystem för informationssäkerhet. Därför erbjuder vi anpassade paket för att hjälpa er att prioritera informationssäkerhet. Ett ISO/IEC 27001 paket kan innehålla endast de produkter och tjänster som ert företag behöver.

Vi kan hjälpa er att skära ner på kostnader för onödiga produkter eller tjänster samt att övervinna särskilda utmaningar som ni möter. Vi hjälper er att utforma en ISO/IEC 27001 projektplan med era befintliga system och säkerställer att säkerhet snabbt blir operativt viktigt, oavsett vilket stadie ni befinner er på.


Råd för införande av ISO/IEC 27001

  1. Få engagemang och stöd från högsta ledningen.
  2. Involvera hela företaget med god internkommunikation.
  3. Jämför ditt nuvarande informationssäkerhetssystem med ISO/IEC 27001 krav.
  4. Erhåll återkoppling från kunder och leverantörer om aktuell informationssäkerhet.
  5. Etablera ett implementationsteam för att få bäst resultat.
  6. Kartlägg och dela roller, ansvar och tidsramar.
  7. Adaptera ISO/IEC 27001 standard principerna till ert företag.
  8. Motivera engagemang bland anställda genom träning och incitament.
  9. Dela ISO/IEC 27001 kunskap och uppmuntra anställda att utbilda sig till interna revisorer.
  10. Regelbunden genomgång av ert ISO/IEC 27001 system för att säkerställa ständig förbättring.

ISO/IEC 27001 – Är er organisation redo att reagera?

Läs mer om hur ISO/IEC 27001 kan erbjuda det ideala efterlevnadsredskapet för att effektivt hantera risk och är ett lämpligt redskap för affärstillväxt. Varför välja BSI?

Över 100 år sedan var vi standardpionjärer och idag är vi marknadsledare. Vi hjälper över 65 000 organisationer från globala märken till små ambitiösa bolag i 150 länder att erhålla en udd jämfört med sina konkurrenter. Vi är en av få organisationer som verkligen förstår standarder från början till slut. Vi bedömer inte bara hur väl ni uppfyller standarder utan vi skapar standarder och tränar globala grupper att använda dem och förbättra prestanda. Vår kunskap kan transformera er organisation.


Nästa steg

Kontakta vårt expertteam som kan hjälpa er igenom processen om ni så ska börja certifieringsprocessen, vill föra över certifiering eller behöver diskutera alternativ för ert företag.