Tillämpning av ISO/IEC 27001:2013

Allt oftare läcker förtrolig information ut. Därför växer också organisationers behov av att skydda data. Ett ledningssystem för informationssäkerhet är ett system som riktar sig mot att garantera, förvalta ock kontrollera känslig företagsinformation. Systemet beskriver hur medarbetare ska hantera konfidentiell information och beskriver hur de processer som har med dataströmmarna att göra ska skötas.

En extra fördel med den här utbildningen är de många uppgifter som utförs ensam eller i grupp. Genom dessa lär du dig inte bara använda standardens teori i praktiken men har du även påbörjat implementeringen i den egna organisationen under kursens gång.


Vem riktar sig utbildningen till?

Alla som är involverade i eller ansvarig för implementering och skötsel av ett informationssäkerhetssystem.

För den här utbildningen är kunskap om ISO/IEC 27001:2013 en förutsättning. Denna kunskap kan du till exempel tillägna dig genom att följa kursen Introduktion till ISO/IEC 27001:2013.

Efteråt:

  • vet du vilka fördelar ett effektivt ledningssystem för informationssäkerhet kan ge din organisation
  • kan du ange vad kärnbegreppen och kraven i ISO 27001 är och tolka dessa utifrån ett tillämpningsperspektiv
  • kan du bedöma var din organisation står i förhållande till standarden
  • vet du hur du kan tillämpa kärnbegreppen och kraven i ISO 27001 inom din organisation
  • har du tagit de första stegen mot tillämpning inom din egen organisation

Praktisk information

Utbildningen varar 2 dagar och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

 

Studier och företagsinterna utbildningar

Studien ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet är uppbyggd av ett antal moduler. Detta innebär att du kan kombinera de utbildningar som passar dig bäst. 

Studien ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Jämte den här kursen erbjuds även Introduktion till av ISO/IEC 27001 samt fördjupningsutbildningarna Intern revision av ISO/IEC 27001 och Lead Auditor ISO/IEC 27001.

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt:

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 Introduktion till ISO/IEC 27001

 € 650

 

2

 Tillämpning av ISO/IEC 27001

 € 1.150

 

3

 Intern revision av ISO/IEC 27001

 € 1.150

 

4

 Lead Auditor ISO/IEC 27001

 € 2.850

 

 

 Totalt

 € 5.800

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 2.600

 € 350

 

 Kombination 1 + 2 + 3 + 4 

 € 5.050

 € 750

Med dessa utbildningar kan du lära dig att tillämpa standardens teorier mer och enklare i din egen praktik.

För mer information om den här studien och/eller möjligheterna för en företagsintern utbildning i din egen organisation kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

 

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska. 


Lärometoden

För att förbättra dina möjligheter att behålla informationen och lära dig att verkligen tillämpa färdigheterna som ges, använder vi oss i alla utbildningar av konceptet Huvud, Hjärta och Händer. I detta koncept är det essentiellt att tänka utifrån företagsaktiviteterna för att förbättra prestandan.

Huvud: kunskap – veta vad standarden säger, förvärva (bakgrunds)kunskap

Hjärta: hållning – varför använda standarden, vad är nyttan för min organisation, bli och fortsatt vara motiverad att använda standarden

Händer: beteende – att göra, öva, konkretisera och använda i praktiken

BSIs utbildningsmaterial utvecklas i första hand av huvudkontoret i England. Genom den centrala roll BSI har i de kommittéer där standarderna utvecklas, är materialet alltid baserat på information ur första hand.

Kombinationen av högaktuellt material som kombinerar lärometoder och (grupp)övningar med ledarnas praktikkunskap höjs deltagarnas kunskapsnivå och deras möjligheter att använda kunskapen i den egna organisationen.