Introduktion av ISO/IEC 27001:2013

Fler och fler företag blir alltmer beroende av informations- och kommunikationssystem och känner därför ett behov av att skydda dataströmmarna mot oinbjudna användare. Detta sker genom att införa nödvändiga procedurer samt organisatoriska och tekniska åtgärder baserade på riskanalyser eller laglig förpliktelse. Som exempel kan nämnas företag som är aktiva inom sundhetsväsendet, banker, teletjänster och sjukförsäkringar som är ledande när det gäller åtgärder för att skydda känsliga data.

När det gäller informationssäkerhet, kan ett ISO/IEC 27001-certifikat underlätta för organisationen att demonstrera att man lever upp till en hög standard.


Vem riktar sig utbildningen till?

Till en var som är ansvarig för eller involverad i implementeringen, förvaltningen eller förbättringen av ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Inga specifika förkunskaper krävs för denna utbildning. Däremot rekommenderar vi att läsa igenom ISO/IEC 27001:2013 och, om möjligt, studera den före utbildningen.

Efteråt:

  • vet du vad informationssäkerhet innebär
  • känner du till aspekterna ock kraven i ISO/IEC 27001:2013
  • känner du till fördelarna med ISO/IEC 27001:2013 för din organisation
  • vet du vilka steg som behöver tas för att möjliggöra en praktisk implementering av ISO/IEC

Praktisk information

Utbildningen varar 1 dag och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Studier och företagsinterna utbildningar

Studien ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet är uppbyggd av ett antal moduler. Detta innebär att du kan kombinera de utbildningar som passar dig bäst.

Studien ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Jämte den här kursen erbjuds även fördjupningsutbildningarna Tillämpning av ISO/IEC 27001, Intern revision av ISO/IEC 27001 och Lead Auditor ISO/IEC 27001.

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt:

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 Introduktion till ISO/IEC 27001

 € 650

 

2

 Tillämpning av ISO/IEC 27001

 € 1.150

 

3

 Intern revision av ISO/IEC 27001

 € 1.150

 

4

 Lead Auditor ISO/IEC 27001

 € 2.850

 

 

 Totalt

 € 5.800

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 2.600

 € 350

 

 Kombination 1 + 2 + 3 + 4 

 € 5.050

 € 750

Med dessa utbildningar kan du lära dig att tillämpa standardens teorier mer och enklare i din egen praktik.

För mer information om den här studien och/eller möjligheterna för en företagsintern utbildning i din egen organisation kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

 

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska.