Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor - IRCA Certified Course (A17287)

Utförandet av revisioner är avgörande för ett fungerande ledningssystem, så som ett ledningssystem för informationssäkerhet. ISO/IEC 27001-huvudrevisorer ska kunna leda hela revisionsprocessen. Kvalificerade huvudrevisorer kan optimera fungerande kvalitetsledningssystem. I den här intensiva, praktiska utbildningen läggs fokus på huvudrevisorns roll och kompetens. Du lär dig tekniker för att göra en bedömning utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder. Dessutom lär du dig att effektivt leda ett revisionsteam.

En extra fördel med den här utbildningen är de många uppgifter och rollspelen som utförs ensam eller i grupp. Genom dessa lär du dig inte bara att tillämpa teorin i praktiken men har du även påbörjat tillämpningen i din egen organisation.


Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen är till för alla som leder revisorer som bland annat IT specialister, kvalitetsledare och konsulter. Dessutom är det ett bra instrument för alla som vill fördjupa sina färdigheter som revisor.

För att få ut maximal nytta av utbildningen rekommenderar vi kunskaper omkring ISO/IEC 27001. Ifall dessa kunskaper inte finns, hänvisar vi gärna till utbildningen introduktion till ISO/IEC 27001.

Efteråt:

  • kan du förklara ISO 19011 vägledningen för revision av ledningssystem
  • vet du hur du kan använda riktlinjerna i ISO 19011 för att utföra en revision mot ISO 27001:2013
  • kan du starta, förbereda, utföra, avsluta och följa upp en intern revision
  • kan du utforma och sprida en revisionsrapport
  • vet du hur du kan samla objektiva bevis enligt ISO 19011
  • vet du hur du kan styra ett revisionsteamkan du bedöma om (delar av)
  • ledningssystemet för informationssäkerhet lever upp till kraven i ISO 27001:2013
  • har du fördjupat den kunskap och de färdigheter som behövs för att utföra en intern revision

Praktisk information

Lead Auditor utbildningen är en intensiv kurs som avslutas med den officiella IRCA examen (International Register of Certificated Auditors). Därmed kan du registrera dig som certifierad revisor i 'Auditor Certification Scheme'.

Utbildningen varar 5 dagar och är på engelska. Middag och övernattningar ingår ej.

Deltagarna bör räkna med en del kvällsuppgifter. Dessa tar cirka 2 till 3 timmar per kväll. Vissa uppgifter kan mycket väl utföras i grupper för att ta fördel av andras kunskap (ej obligatoriskt). 

Studier och företagsinterna utbildningar

Studien ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet är uppbyggd av ett antal moduler. Detta innebär att du kan kombinera de utbildningar som passar dig bäst.

Studien ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Jämte denna utbildning erbjuder vi även Introduktion till ISO/IEC 27001:2013Tillämpning av ISO/IEC 27001 och Intern revision av ISO/IEC 27001.

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt:

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 Introduktion till ISO/IEC 27001

 € 650

 

2

 Tillämpning av ISO/IEC 27001

 € 1.150

 

3

 Intern revision av ISO/IEC 27001

 € 1.150

 

4

 Lead Auditor ISO/IEC 27001

 € 2.850

 

 

 Totalt

 € 5.800

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 2.600

 € 350

 

 Kombination 1 + 2 + 3 + 4 

 € 5.050

 € 750

Med dessa utbildningar kan du lära dig att tillämpa standardens teorier mer och enklare i din egen praktik.

För mer information om den här studien och/eller möjligheterna för en företagsintern utbildning i din egen organisation kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

 

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska. 


Lärometoden

För att förbättra dina möjligheter att behålla informationen och lära dig att verkligen tillämpa färdigheterna som ges, använder vi oss i alla utbildningar av konceptet Huvud, Hjärta och Händer. I detta koncept är det essentiellt att tänka utifrån företagsaktiviteterna för att förbättra prestandan.

Huvud: kunskap – veta vad standarden säger, förvärva (bakgrunds)kunskap

Hjärta: hållning – varför använda standarden, vad är nyttan för min organisation, bli och fortsatt vara motiverad att använda standarden

Händer: beteende – att göra, öva, konkretisera och använda i praktiken

BSIs utbildningsmaterial utvecklas i första hand av huvudkontoret i England. Genom den centrala roll BSI har i de kommittéer där standarderna utvecklas, är materialet alltid baserat på information ur första hand.

Kombinationen av högaktuellt material som kombinerar lärometoder och (grupp)övningar med ledarnas praktikkunskap höjs deltagarnas kunskapsnivå och deras möjligheter att använda kunskapen i den egna organisationen.