Utbildningar ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Information är en värdefull tillgång för varje organisation. Det gäller för information som skrivs (ut) på papper, sparas elektroniskt eller skickas per mejl eller genom andra medier. Om du vill skydda din företagsinformation effektivt mot alla faror och risker, är det förståndigt att införa ett system för informationssäkerhet. Ett system som baserats på den internationella standarden ISO/IEC 27001 hjälper dig att tillämpa, förvalta och upprätthålla en effektiv struktur för att säkra dina data. 


Studie ISO 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Studien ISO 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet är uppbyggd av ett antal moduler. Detta innebär att du kan kombinera de utbildningar som passar dig bäst.

Om du vill gå flera utbildningar, rekommenderar vi den här följden:


Utbildningar ISO 27001

Utbildning Introduktion av ISO/IEC 27001:2013

€650
Exklusive moms

Utbildning Introduktion av ISO/IEC 27001:2013

    Fler och fler företag blir alltmer beroende av informations- och kommunikationssystem och känner därför ett behov av att skydda dataströmmarna mot oinbjudna användare. Detta sker genom att införa nödvändiga procedurer samt organisatoriska och tekniska åtgärder baserade på riskanalyser eller laglig förpliktelse. Den här kursen är en essentiell startpunkt om du eller din organisation vill börja arbeta med ISO/IEC 27001.

View details for Utbildning Introduktion av ISO/IEC 27001:2013

Utbildning Tillämpning av ISO/IEC 27001:2013

€1150
Exklusive moms

Utbildning Tillämpning av ISO/IEC 27001:2013

    Lär dig hur du kan använda och implementera ISO/IEC 27001 i din organisation genom att gå implementeringskursen. Våra kunniga ledare ger dig insikt i allt som måste göras för att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet och uppfylla de krav som ställs i ISO/IEC 27001:2013. Efter den här kursen har du utfört praktiska övningar och därmed påbörjat tillämpningen inom din egen organisation.

View details for Utbildning Tillämpning av ISO/IEC 27001:2013

Training Intern Revision av ISO/IEC 27001:2013 enligt ISO 19011

€1150
Exklusive moms

Training Intern Revision av ISO/IEC 27001:2013 enligt ISO 19011

    Revisioner används för att bedöma huruvida kraven i ISO/IEC 27001 uppfylls. Revisionen används till att bedöma ledningssystemets effektivitet och för att finna möjligheter för förbättringar. Våra ledare lär dig att med hjälp av ISO 19011 planera, utföra och rapportera en intern revision mot kraven i ISO/IEC 27001:2013.

View details for Training Intern Revision av ISO/IEC 27001:2013 enligt ISO 19011

Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor - IRCA Certified Course (A17287)

€2850
Exklusive moms

Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor - IRCA Certified Course (A17287)

    Utförandet av revisioner är avgörande för ett fungerande ledningssystem, så som ett ledningssystem för informationssäkerhet. ISO/IEC 27001-huvudrevisorer ska kunna leda hela revisionsprocessen. Kvalificerade huvudrevisorer kan optimera fungerande kvalitetsledningssystem. I den här intensiva, praktiska utbildningen läggs fokus på huvudrevisorns roll och kompetens. Du lär dig tekniker för att göra en bedömning utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder. Kursen avslutas med en officiell IRCA examen.

View details for Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor - IRCA Certified Course (A17287)