Börja med ISO/IEC 27001 Informationssäkerhet

Introducera ISO/IEC 27001 informationssäkerhetssystem till ert företag och upptäck hur standarden för informationssäkerhet är utvecklad för att möta era specifika behov. 


Vad är ISO/IEC 27001 ledning av informationssäkerhet?

ISO/IEC 27001 är den internationella standarden för styrning av informationssäkerhet. Den beskriver hur ni kan införa ett oberoende bedömt och certifierat ledningssystem för informationssäkerhet. Detta möjliggör för er att mer effektivt säkra finansiell och kommersiell data vilket minskar sannolikheten för olagliga eller olovliga intrång.

Med ISO/IEC 27001 Informationssäkerhetssystem kan ni påvisa engagemang och överensstämmelse med global praxis samt bevisa för kunder, leverantörer och intressenter att säkerhet är väsentligt för hur ni verkar. 


Vad är fördelarna med ISO/IEC 27001 ledningssystem för informationssäkerhet?

  • Identifiera risker och införa kontroller för att styra eller eliminera dom
  • Flexibilitet i att adaptera kontroller till alla eller utvalda delar utav ert företag
  • Erhålla intressenters och kunders tillit i att deras data är skyddad
  • Demonstrera efterlevnad och erhåll status som föredragen leverantör
  • Möta offertförväntningar genom att påvisa efterlevnad

Träningskurser för att börja med ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 standard för informationssäkerhetsledning är utvecklat för alla organisationer, oavsett storlek eller sektor. Våra träningskurser är utvecklade för alla erfarenhetsnivåer.


Varför välja BSI?

Över 100 år sedan var vi standardpionjärer och idag är vi marknadsledare. Vi hjälper över 65 000 organisationer från globala märken till små ambitiösa bolag i 150 länder att erhålla en udd jämfört med sina konkurrenter. Vi är en av få organisationer som verkligen förstår standarder från början till slut. Vi bedömer inte bara hur väl ni uppfyller standarder utan vi skapar standarder och tränar globala grupper att använda dem och förbättra prestanda. Vår kunskap kan transformera er organisation.


Nästa steg

Kontakta vårt expertteam som kan hjälpa er igenom processen om ni så ska börja certifieringsprocessen, vill föra över certifiering eller behöver diskutera alternativ för ert företag.