ISO/IEC 27001 Ledning av informationssäkerhet

Information är en värdefull tillgång som kan ’make or break’ ert företag, därför bör säkerhet av information ges högsta prioritet. När det sköts rätt inger det verksamhetsförtroende. Styrning av informationssäkerhet ger er frihet att växa, förnya och bredda er kundbas med insikt om att all er konfidentiella information kommer att förbli säkert.

 


Vad är ISO/IEC 27001?

ISO/IEC 27001 är ett internationellt erkänt bra praxis ledningssystemramverk för informationssäkerhet. Den tillhör ISO 27000 standardserien (inklusive ISO 27002 och ISO 27005). Den hjälper er att identifiera risker mot er värdefulla information och fastställer lämpliga kontrollanordningar för att reducera risken.Var är du på din resa med informationssäkerhet?

Om du är ny till ISO/IEC 27001 eller om du vill utveckla din expertis så har vi rätt träningskurser och resurser. Vi erbjuder paket som kan bli skräddarsydda till ert företag för att ni ska kunna komma igång med styrning av er informationssäkerhet. Säkerhet av information är oerhört viktigt och ett ISO/IEC 27001 paket kan bli utvecklat till att ta bort komplexiteten i att få er dit ni vill – oavsett startpunkt.