certificatie voor ISO/IEC 20000 IT Service Management

Geef uw ISO/IEC 20000-systeem de erkenning die het verdient en zorg voor een certificatie met de eerste formele internationale norm voor IT-servicemanagement. Toon aan dat u over de juiste ITIL-procedures beschikt om consistente, efficiënte en betrouwbare IT-services aan te bieden - ongeacht of u dit doet als interne of externe provider. 


certificatietraject voor ISO/IEC 20000

We houden het certificatieproces eenvoudig. Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, wijzen we u een client manager toe. Deze begeleidt u en uw bedrijf door de volgende stappen.

  1. GAP Analyse - 
    Dit is een optionele pre- audit, waarbij we uw bestaande IT-servicemanagementsysteem nauwkeurig bekijken en het vergelijken met de eisen van de norm ISO/IEC 20000. Deze analyse helpt bij het in kaart brengen van gebieden waarin nog veel werk verzet moet worden voor we een formele audit kunnen uitvoeren. Hierdoor bespaart u tijd en geld.

  2. Formele audit
    Deze audit bestaat uit twee fases. Allereerst beoordelen we het huidige IT-servicemanagement in uw bedrijf ten opzichte van de Checklist voor ISO/IEC 20000. We delen de details van onze bevindingen met u. Wanneer we dus hiaten aantreffen, kunt u ze herstellen. Wanneer u aan alle verplichtingen voldoet, ronden we de formele controles af, zodat u klaar bent voor de certificatie. 

  3. certificatie en daarna
    Wanneer u bent geslaagd voor de formele audit ontvangt u een ISO/IEC 20000-certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Uw client manager houdt gedurende deze periode contact met u en brengt u regelmatig een bezoek om te zorgen dat uw systeem niet alleen aan de eisen blijft voldoen, maar ook voortdurend verbetert. 


Populaire cursussen voor ISO/IEC 20000

Volg onze speciaal ontwikkelde cursussen en doe meer ervaring op in ISO/IEC 20000 IT Service Management.


Varför välja BSI?

Över 100 år sedan var vi standardpionjärer och idag är vi marknadsledare. Vi hjälper över 65 000 organisationer från globala märken till små ambitiösa bolag i 150 länder att erhålla en udd jämfört med sina konkurrenter. Vi är en av få organisationer som verkligen förstår standarder från början till slut. Vi bedömer inte bara hur väl ni uppfyller standarder utan vi skapar standarder och tränar globala grupper att använda dem och förbättra prestanda. Vår kunskap kan transformera er organisation.