Underhåll ert ISO 9001 system

Ni ligger redan före med ISO 9001 certifiering. Nu kan ni uppnå även mer. Upptäck hur ni kan förbättra ert kvalitetsledningssystem.


Få ut det mesta utav er certifiering

Ni kan tillgå resurser utvecklade för att hjälpa er att få ut det mesta utav er kvalitetssystemcertifiering. Regelbundna uppdateringar om den senaste utvecklingen inom ISO 9001 serien och andra ledningssystem ser till att ni alltid hålls uppdaterade.  Med våra träningskurser kan ni även hålla er kompetens relevant. Allt detta samt stöd från er kundansvarige och företags genomgång hjälper er organisation med efterlevnad, konkurrenskraft och med fortsatt förbättring.


Marknadsför ert engagemang för förträfflighet

När ni väl är certifierade kommer ni att kunna använda med BSIs Assurance Mark. Det är ett värdefullt marknadsredskap som ni kan använda till att främja er organisation. Det ger signal av en tydlig prestation och kan ge konkurrensfördelar. Vi är erkända globalt som en av de mest erfarna oberoende bedömare av ’best practise’. Det betyder att ni kommer att bli internationellt erkänd som ett företag som åstadkommer förträfflig standard varje dag.

Ni kommer även att finnas med i vår globala katalog (Client Directory) tillsammans med andra ledande organisationer. Detta öppnar upp till nya marknader, säkrar befintliga och leder till förtroendeingivande konkurrens.

Om ni behöver hjälp med att använda BSIs Assurance Mark, var god att email sales.nl@bsigroup.com eller ring oss på +31 (0)20 346 07 80.


Integrera för att fortsätta förbättra

Nu när ditt kvalitetsledningssystem är certifierat till ISO 9001 kan ni använda er kunskap i kvalitetsstyrning till att förbättra andra delar utav er organisation – som miljöstyrning. ISO 14001 är standarden för miljöledning och delar många liknande krav som i ISO 9001. Det betyder att ni nästa redan har avklarat hälften utav arbetet som behövs för att bli ISO 14001 certifierad.

Om ni redan har två eller fler system kan nu kombinera och effektivisera hur ni hanterar processer. Detta gör dem mer hanterbara och eliminerar dubbelt arbete. Ni kan även försöka använda PAS 99 som ett ramverk för att integrera system och allmänt förbättra prestanda.


Byt er certifiering till BSI

Certifiering med BSI betyder associering av ert företag med ett globalt märke. Ni kommer även få del utav fördelarna som alla högt värderade BSI kunder får och detta slutar inte med certifiering. Vi hjälper er att hålla er uppdaterade med standarder och träning så att ni kan fortsätta förbättra och hålla efterlevnad.  Ytterligare, våra 6 månaders bedömningar kommer att hjälp er att uppnåförträfflighet varje dag. Ni kommer även att kunna skylta med BSIs Assurance Mark vilket hjälper er till att stå ut från era konkurrenter.Varför välja BSI?

Över 100 år sedan var vi standardpionjärer och idag är vi marknadsledare. Vi hjälper över 65 000 organisationer från globala märken till små ambitiösa bolag i 150 länder att erhålla en udd jämfört med sina konkurrenter. Vi är en av få organisationer som verkligen förstår standarder från början till slut. Vi bedömer inte bara hur väl ni uppfyller standarder utan vi skapar standarder och tränar globala grupper att använda dem och förbättra prestanda. Vår kunskap kan transformera er organisation.