Tillämpning av ISO 9001

Vill du lära dig hur du kan använda och implementera ISO 9001 i din organisation? Våra kunniga ledare ger dig insikt i allt som måste göras för att införa ett kvalitetsledningssystem och uppfylla de krav som ställs i ISO 9001:2015. Efter denna utbildning har du lärt dig utveckla och förvalta en kvalitetsstandard som gör det möjligt att kontinuerligt förbättra prestandan och effektiviteten. 

En extra fördel med den här utbildningen är de många uppgifter som utförs ensam eller i grupp. Genom dessa lär du dig inte bara teorin men har du även påbörjat implementeringen i den egna organisationen under kursens gång. 


Vem riktar sig utbildningen till?

Till alla som vill förstå ISO 9001, är involverad vid införandet eller ansvarig för tillämpningen och/eller upprätthållandet av ISO 9001.

För den här utbildningen är kunskap om ISO 9001 en förutsättning. Denna kunskap kan du till exempel tillägna dig genom att följa utbildningen Introduktion till ISO 9001:2015.

Efteråt:

  • vet du vilka fördelar ett effektivt ledningssystem kan ge din organisation
  • kan du ange vad kärnbegreppen och kraven i ISO 9001:2015 är och tolka dessa utifrån ett tillämpningsperspektiv
  • kan du bedöma var din organisation står i förhållande till den nya standarden
  • vet du hur du kan tillämpa kärnbegreppen och kraven i ISO 9001 inom din organisation
  • har du tagit de första stegen mot tillämpning inom din egen organisation

Praktisk information

Utbildningen varar 1 dag och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Studier och företagsinterna utbildningar

Studien ISO 9001:2015 Kvalitetsledning är uppbyggd av ett antal moduler. Detta innebär att du kan kombinera de utbildningar som passar dig bäst. Om du vill gå flera utbildningar, rekommenderar vi följden nedan.

Studien ISO 9001:2015 Kvalitetsledning

Jämte denna utbildning erbjuder vi även Introduktion till ISO 9001:2015, Intern revision av ISO 9001:2015 och ISO 9001:2015 Lead Auditor. Med dessa utbildningar lär du dig att tillämpa standardens teorier mer och enklare i din egen praktik.

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt:

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 Introduktion till ISO 9001:2015

 € 650

 

2

 Att tillämpa ISO 9001:2015

 € 1.150

 

3

 Intern revision av ISO 9001:2015

 € 1.150

 

4

 Lead Auditor ISO 9001:2015

 € 2.300

 

 

 Totalt

 € 5.250

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 2.600

 € 350

 

 Kombination 1 + 2 + 3 + 4 

 € 4.500

 € 750

För mer information om den här studien och/eller möjligheterna för en företagsintern utbildning i din egen organisation kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska. 


Lärometoden

För att förbättra dina möjligheter att behålla informationen och lära dig att verkligen tillämpa färdigheterna som ges, använder vi oss i alla utbildningar av konceptet Huvud, Hjärta och Händer. I detta koncept är det essentiellt att tänka utifrån företagsaktiviteterna för att förbättra prestandan.

Huvud: kunskap – veta vad standarden säger, förvärva (bakgrunds)kunskap

Hjärta: hållning – varför använda standarden, vad är nyttan för min organisation, bli och fortsatt vara motiverad att använda standarden

Händer: beteende – att göra, öva, konkretisera och använda i praktiken

BSIs utbildningsmaterial utvecklas i första hand av huvudkontoret i England. Genom den centrala roll BSI har i de kommittéer där standarderna utvecklas, är materialet alltid baserat på information ur första hand.

Kombinationen av högaktuellt material som kombinerar lärometoder och (grupp)övningar med ledarnas praktikkunskap höjs deltagarnas kunskapsnivå och deras möjligheter att använda kunskapen i den egna organisationen.