Introduktion till ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 är den internationella standarden för kvalitet. Introduktionsutbildningen lär dig förstå de aspekter som styr kvalitetsledning och vikten av dessa för organisationens framtid. Du lär dig tillämpa standarden i praktiken för att uppnå en effektiv förvaltning. Den här träningen är en oumbärlig startpunkt om du eller din organisation ska eller vill börja jobba med ISO 9001. 


Vem riktar sig utbildningen till?

Till de som är intresserade av eller börjar jobba med kvalitetsledning och de som redan har ansvar för ett kvalitetsledningssystem och vill arbeta med det. 

Inga specifika förkunskaper krävs för denna utbildning. Däremot rekommenderar vi att läsa igenom ISO 9001:2015 och, om möjligt, studera den före utbildningen. 

Efteråt:

  • är du medveten om ISO 9001:2015 historia och utveckling
  • vet du vad ett kvalitetsledningssystem är, varför det är viktigt och vilka fördelar det ger
  • känner du till definitionerna, kärnbegreppen, principerna bakom och strukturen i ISO 9001:2015
  • känner du till de viktigaste kraven som ställs i ISO 9001:2015
  • har du en översikt kring ISO dokumentation och revisions- samt certifierings processen

Praktisk information

Utbildningen varar 1 dag och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Studier och företagsinterna utbildningar

Studien ISO 9001:2015 Kvalitetsledning är uppbyggd av ett antal moduler. Detta innebär att du kan kombinera de utbildningar som passar dig bäst. Om du vill gå flera utbildningar, rekommenderar vi följden nedan.

Jämte dessa utbildningar erbjuds även fördjupningsutbildningar Att tillämpa ISO 9001:2015Intern revision av ISO 9001:2015 och Lead Auditor ISO 9001:2015. Med dessa utbildningar lär du dig att tillämpa standardens teorier mer och enklare i din egen praktik. 

Studien ISO 9001:2015 Kvalitetsledning

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt: 

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 Introduktion till ISO 9001:2015

 € 650

 

2

 Att tillämpa ISO 9001:2015

 € 1.150

 

3

 Intern revision av ISO 9001:2015

 € 1.150

 

4

 Lead Auditor ISO 9001:2015

 € 2.300

 

 

 Totalt

 € 5.250

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 2.600

 € 350

 

 Kombination 1 + 2 + 3 + 4 

 € 4.500

 € 750

För mer information om den här studien och/eller möjligheterna för en företagsintern utbildning i din egen organisation kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska. 


Lärometoden

För att förbättra dina möjligheter att behålla informationen och lära dig att verkligen tillämpa färdigheterna som ges, använder vi oss i alla utbildningar av konceptet Huvud, Hjärta och Händer. I detta koncept är det essentiellt att tänka utifrån företagsaktiviteterna för att förbättra prestandan.

Huvud: kunskap – veta vad standarden säger, förvärva (bakgrunds)kunskap

Hjärta: hållning – varför använda standarden, vad är nyttan för min organisation, bli och fortsatt vara motiverad att använda standarden

Händer: beteende – att göra, öva, konkretisera och använda i praktiken

BSIs utbildningsmaterial utvecklas i första hand av huvudkontoret i England. Genom den centrala roll BSI har i de kommittéer där standarderna utvecklas, är materialet alltid baserat på information ur första hand.

Kombinationen av högaktuellt material som kombinerar lärometoder och (grupp)övningar med ledarnas praktikkunskap höjs deltagarnas kunskapsnivå och deras möjligheter att använda kunskapen i den egna organisationen.