Training Auditvaardigheden

Voor gevorderde auditoren is deze tweedaagse training een must. Uw kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van audits in het algemeen en audits op de effectiviteit van processen worden in deze training bijgesteld. Deze training is toepasbaar op elk managementsysteem zoals Kwaliteit, Arbo & Veiligheid, Milieu en Informatiebeveiligin. Zo bent u in staat een nog hoger rendement uit de audits te halen. De kwaliteit van uw interne audits is van grote invloed op de kwaliteit van uw managementsysteem. Hierbij komt het erop aan dat u goed waarneemt, uw audits gedegen voorbereidt, eisen stelt aan uw interviewtechnieken en de auditgegevens juist interpreteert, beoordeelt en rapporteert.


Voor wie bedoeld?

Alle personen die audits hebben uitgevoerd op managementsystemen voor een periode van minimaal 12 maanden.

Leerdoelen

Na afloop zullen deelnemers kunnen aantonen hoe bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden middels audits en technieken. Tevens zullen zij in staat zijn verschillende methoden toe te passen om het auditprogramma te beheren en verbeteringen door te voeren in een organisatie. Daarnaast zullen deelnemers inzicht krijgen in de beste methode voor het voeren van audits op processen binnen een organisatie. Audits zijn direct gerelateerd met de bedrijfsvoering en zullen een bijdrage leveren aan de effectiviteit

Onderwerpen

  • De rol van de auditor
  • Medewerking voor het auditprogramma krijgen op alle niveaus van de organisatie
  • De relatie tussen bedrijfsprestatie en het werk van de auditor
  • Verschillende methoden voor de uitvoering van een audit
  • Gevorderde communicatievaardigheden, interviews, rapportages
  • Zorgdragen dat acties uitgevoerd worden
  • Het actieplan systemen en processen begrijpen
  • Systemen en processen monitoren
  • Systemen en processen beoordelen

 

Instroomniveau/ervaring

Auditervaring van minimaal 12 maanden.

Overige informatie

De training duurt 2 dagen en inclusief koffie/thee faciliteiten, lunch en cursusmateriaal.