Transitie Lead Auditor ISO 9001:2015 (IRCA gecertificeerd)

Gekwalificeerde lead auditoren zijn in staat om het succes van een kwaliteitsmanagement-systeem verder te optimaliseren.

Bent u een ISO 9001:2008 lead auditor en wilt u het kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 9001:2015 kunnen auditen? Voor bestaande lead auditoren organiseren we deze tweedaagse transitie training.

Tijdens deze training leert u niet alleen wat de nieuwe high level structure inhoudt en wat de grootste wijzigingen tussen de 2008 en 2015 versie zijn, ook worden uw auditvaardigheden verder ontwikkeld om te auditen tegen de wijzigingen in ISO 9001:2015.

Extra voordeel van de training zijn de opdrachten en rollenspellen die individueel of in groepsverband worden gemaakt en gedaan. Hierdoor leert u niet alleen om de theorie uit de norm in praktijksituaties toe te passen, ook heeft u eerste stappen voor uw eigen organisatie gezet. 


Voor wie is de training bedoeld?

De training is bedoeld voor ISO 9001:2008 lead auditoren die moeten actualiseren naar de 2015-versie.

Na afloop:

  • kent u de opbouw van de nieuwe High Level Structure
  • weet u hoe u de belangrijkste verschillen tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015 kunt uitleggen, en welke impact deze hebben vanuit een audit perspectief
  • kunt u de nieuwe eisen in Annex SL met betrekking tot organisatorische context, leiderschap, planning en ondersteuning beschrijven, en weet u hoe u hiertegen kunt auditen
  • bent u bekend met de nieuwe en herziene ISO 9001:2015 termen en definities, en de key concepts zoals een meer risicogerichte benadering en een proces benadering
  • kunt u de benodigde vaardigheden voor een ISO 9001:2015 audit ontwikkelen en een dergelijke audit voorbereiden en uitvoeren 

Praktische informatie

De transitie lead auditor ISO 9001 training is een intensieve training en wordt afgerond met een IRCA examen (International Register of Certificated Auditors). Het examen duurt 30 minuten en benodigt een minimale score van 70%.

De training duurt 2 dagen, is Engelstalig en inclusief koffie/thee faciliteiten, consumpties, lunch en trainingsmateriaal. Diner en hotelovernachtingen zijn niet inbegrepen in de training.

Wenst u voorafgaande aan of tijdens de training in het hotel te overnachten? Wij kunnen een hotelkamer voor u reserveren tegen een verlaagd tarief. Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid, neemt u dan voorafgaand aan uw inschrijving contact met ons op viatraining.nl@bsigroup.com.

IRCA course reference number: A17863

De leermethode

De leermethode

Om uw vermogen om kennis vast te houden nog verder te verbeteren en de vaardigheden daadwerkelijk toe te kunnen passen, staat in onze trainingen het concept Hoofd, Hart en Handen steeds meer centraal. Hierbij is het denken vanuit de bedrijfsactiviteit ten behoeve van de prestatieverbetering essentieel. 

  • Hoofd: kennis - weten wat er in ISO 9001 staat, (achtergrond)kennis opdoen
  • Hart: houding - waarom ISO 9001 gebruiken, wat is het nut van de norm voor mijn organisatie, gemotiveerd raken en blijven om de norm toe te passen
  • Handen: gedrag - het doen, oefenen, concreet maken en in de praktijk brengen

Het BSI trainingsmateriaal is in eerste instantie ontwikkeld door het BSI hoofdkantoor in Engeland. Door de centrale rol van BSI in de commissie waarin ISO 9001 tot stand is gekomen, is in het materiaal informatie uit eerste hand opgenomen.

De combinatie van het state of the art materiaal, waarin verschillende leertechnieken en (groeps)opdrachten zijn verwerkt, met de praktische ervaring van de trainer verhoogt het kennisniveau van de deelnemers en de mogelijkheid om deze kennis in de eigen organisatie direct toe te passen.

In company trainingen

Voor meer informatie over de mogelijkheden van een in company training voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Mark Leenaers via 020-3460783 of mark.leenaers@bsigroup.com. U kunt ook een e-mail sturen naar training.nl@bsigroup.com.


Lärometoden

För att förbättra dina möjligheter att behålla informationen och lära dig att verkligen tillämpa färdigheterna som ges, använder vi oss i alla utbildningar av konceptet Huvud, Hjärta och Händer. I detta koncept är det essentiellt att tänka utifrån företagsaktiviteterna för att förbättra prestandan.

Huvud: kunskap – veta vad standarden säger, förvärva (bakgrunds)kunskap

Hjärta: hållning – varför använda standarden, vad är nyttan för min organisation, bli och fortsatt vara motiverad att använda standarden

Händer: beteende – att göra, öva, konkretisera och använda i praktiken

BSIs utbildningsmaterial utvecklas i första hand av huvudkontoret i England. Genom den centrala roll BSI har i de kommittéer där standarderna utvecklas, är materialet alltid baserat på information ur första hand.

Kombinationen av högaktuellt material som kombinerar lärometoder och (grupp)övningar med ledarnas praktikkunskap höjs deltagarnas kunskapsnivå och deras möjligheter att använda kunskapen i den egna organisationen.