Utbildning ISO 9001:2015: Förändringar för intern revisorer

Är du en intern revisor ISO 9001:2008 som vill utveckla den kunskap som behövs för att utföra en revision av ett ISO 9001:2015 kvalitetsledningssystem? Den här kursen är perfekt för erfarna revisorer eftersom det är en heldag av kontrollövningar. Härmed lär du dig inte bara skillnaderna mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008, men får du även chansen att tillämpa det i praktiken och därmed öva revision mot ISO 9001:2015.

.


Vem riktar sig utbildningen till?

Till ISO 9001:2008 intern revisorer som måste byta till ISO 9001:2015.

Du bör vara intern revisor för ISO 9001:2008 och besitta tillräckligt med kunskap om ISO 9001:2015 och den övergripande strukturen. Vi rekommenderar därför att du först deltar i kursen ISO 9001:2015 Förändringar och den övergripande strukturen.

Efteråt:

  • kan du förbereda och utföra en intern revision mot ISO 9001:2015
  • vet du vad vikten av en mer riskbaserat tänkande är
  • har du fördjupat dina ISO 9001:2015 kunskaper och färdigheter som revisor. 

Praktisk information

Utbildningen varar 1 dag och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Studier och företagsinterna utbildningar

Jämte denna utbildning kan du också delta i kurserna ISO 9001:2015 Förändringar och den övergripande strukturen och 9001:2015: Tillämpa förändringarna

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt: 

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 ÖVERGÅNG ISO 9001 Förändringar och den övergripande strukturen

 € 650

 

2

 ÖVERGÅNG ISO 9001 Tillämpa förändringarna

 € 650

 

3

 ÖVERGÅNG ISO 9001 Förändringar för intern revisorer

 € 650

 

 

 Totalt

 € 1.950

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 1.700

 € 250

Den här kursen erbjuds även som företagsintern utbildning. För mer information kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska.