Utbildning ISO 9001:2015: Förändringar för intern revisorer

Är du en intern revisor ISO 9001:2008 som vill utveckla den kunskap som behövs för att utföra en revision av ett ISO 9001:2015 kvalitetsledningssystem? Den här kursen är perfekt för erfarna revisorer eftersom det är en heldag av kontrollövningar. Härmed lär du dig inte bara skillnaderna mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008, men får du även chansen att tillämpa det i praktiken och därmed öva revision mot ISO 9001:2015.

.


Vem riktar sig utbildningen till?

Till ISO 9001:2008 intern revisorer som måste byta till ISO 9001:2015.

Du bör vara intern revisor för ISO 9001:2008 och besitta tillräckligt med kunskap om ISO 9001:2015 och den övergripande strukturen. Vi rekommenderar därför att du först deltar i kursen ISO 9001:2015 Förändringar och den övergripande strukturen.

Efteråt:

  • kan du förbereda och utföra en intern revision mot ISO 9001:2015
  • vet du vad vikten av en mer riskbaserat tänkande är
  • har du fördjupat dina ISO 9001:2015 kunskaper och färdigheter som revisor. 

Praktisk information

Utbildningen varar 1 dag och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Studier och företagsinterna utbildningar

Jämte denna utbildning kan du också delta i kurserna ISO 9001:2015 Förändringar och den övergripande strukturen och 9001:2015: Tillämpa förändringarna

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt: 

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 ÖVERGÅNG ISO 9001 Förändringar och den övergripande strukturen

 € 650

 

2

 ÖVERGÅNG ISO 9001 Tillämpa förändringarna

 € 650

 

3

 ÖVERGÅNG ISO 9001 Förändringar för intern revisorer

 € 650

 

 

 Totalt

 € 1.950

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 1.700

 € 250

Den här kursen erbjuds även som företagsintern utbildning. För mer information kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska. 


Lärometoden

För att förbättra dina möjligheter att behålla informationen och lära dig att verkligen tillämpa färdigheterna som ges, använder vi oss i alla utbildningar av konceptet Huvud, Hjärta och Händer. I detta koncept är det essentiellt att tänka utifrån företagsaktiviteterna för att förbättra prestandan.

Huvud: kunskap – veta vad standarden säger, förvärva (bakgrunds)kunskap

Hjärta: hållning – varför använda standarden, vad är nyttan för min organisation, bli och fortsatt vara motiverad att använda standarden

Händer: beteende – att göra, öva, konkretisera och använda i praktiken

BSIs utbildningsmaterial utvecklas i första hand av huvudkontoret i England. Genom den centrala roll BSI har i de kommittéer där standarderna utvecklas, är materialet alltid baserat på information ur första hand.

Kombinationen av högaktuellt material som kombinerar lärometoder och (grupp)övningar med ledarnas praktikkunskap höjs deltagarnas kunskapsnivå och deras möjligheter att använda kunskapen i den egna organisationen.