Utbildning ISO 9001:2015: förändringar och den övergripande strukturen

Vet du redan allt om ISO 9001 och vill du veta mer om förändringarna i ISO 9001:2015, som till exempel den nya övergripande strukturen High Level Structure (HLS)? I den här praktiska endags- kursen lär du känna den nya standarden och den övergripande strukturen för ledningssystem. 

Förutom att den nya strukturen behandlas, går vi även igenom alla andra förändringar i ISO 9001:2015 gentemot ISO 9001:2008. Genom att delta i denna kurs kommer du att kunna fastställa var luckorna i ert nuvarande kvalitetsledningssystem finns. Därmed är du väl förberedd för att starta planering av övergången till den nya standarden. 


Vem riktar sig utbildningen till?

Den här utbildningen riktar sig till alla som är involverade i planeringen, utförandet eller kontrollen av övergången till ISO 9001:2015. Även ISO 9001:2008 revisorer som behöver använda ISO 9001:2015 och den nya övergripande strukturen för kvalitetsledningssystem kan dra nytta av den här utbildningen. 

För att delta behöver du ha tillräcklig kunskap om ISO 9001:2008 och de viktigaste principerna för kvalitetsledning. Om du ännu inte besitter djupare kunskaper omkring ISO 9001:2008 hänvisar vi gärna till utbildningen Introduktion till ISO 9001:2015 istället för denna övergångskurs. 

Efteråt:

  • kan du förklara de viktigaste skillnaderna mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015
  • kan du beskriva de nya kraven i Annex SL (bilaga 2) i förhållande till organisationens förutsättningar, ledarskap, planering och support
  • känner du till vikten av ett mer riskbaserat tänkande
  • vet du vad som behöver förändras i ditt nuvarande kvalitetsledningssystem under inflytande av den nya övergripande strukturen
  • är du medveten om reglerna för övergången i förhållande till (BSI-)certifiering

Praktisk information

Utbildningen varar 1 dag och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Studier och företagsinterna utbildningar

Jämte denna utbildning kan du också delta i de fördjupande kurserna ISO 9001:2015: Tillämpa förändringarna och ISO 9001:2015: Förändringar för intern revisorer.

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt:

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 ÖVERGÅNG ISO 9001 Förändringar och den övergripande strukturen

 € 650

 

2

 ÖVERGÅNG ISO 9001 Tillämpa förändringarna

 € 650

 

3

 ÖVERGÅNG ISO 9001 Förändringar för intern revisorer

 € 650

 

 

 Totalt

 € 1.950

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 1.700

 € 250

 Den här kursen erbjuds även som företagsintern utbildning. För mer information kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska.


Lärometoden

För att förbättra dina möjligheter att behålla informationen och lära dig att verkligen tillämpa färdigheterna som ges, använder vi oss i alla utbildningar av konceptet Huvud, Hjärta och Händer. I detta koncept är det essentiellt att tänka utifrån företagsaktiviteterna för att förbättra prestandan.

Huvud: kunskap – veta vad standarden säger, förvärva (bakgrunds)kunskap

Hjärta: hållning – varför använda standarden, vad är nyttan för min organisation, bli och fortsatt vara motiverad att använda standarden

Händer: beteende – att göra, öva, konkretisera och använda i praktiken

BSIs utbildningsmaterial utvecklas i första hand av huvudkontoret i England. Genom den centrala roll BSI har i de kommittéer där standarderna utvecklas, är materialet alltid baserat på information ur första hand.

Kombinationen av högaktuellt material som kombinerar lärometoder och (grupp)övningar med ledarnas praktikkunskap höjs deltagarnas kunskapsnivå och deras möjligheter att använda kunskapen i den egna organisationen.