Utbildning ISO 9001:2015 Tillämpa förändringarna

Är du involverad i övergången av ett kvalitetsledningssystem till ISO 9001:2015? I så fall är kursen Tillämpa förändringarna ett bra sätt att få den kunskap du behöver samtidigt som du påbörjar övergången för din egen organisation. Du lär dig inte bara skillnaderna mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008, utan även effektiva metoder för att ta itu med övergången. 

 


Vem riktar sig utbildningen till?

Den här utbildningen riktar sig till alla som är involverade i planeringen, utförandet eller kontrollen av övergången till ISO 9001:2015. 

För att delta behöver du ha tillräcklig kunskap om ISO 9001:2015 och den övergripande strukturen. Vi rekommenderar därför att du först deltar i ISO 9001:2015 Förändringar och den övergripande strukturen.

.

Efteråt:

  • kan du använda instrument och mallar för att göra en gap analys av ditt nuvarande system
  • vet du hur du kan tillämpa de viktigaste skillnaderna mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008
  • kan du tillämpa de nya kraven i Annex SL i förhållande till organisationens förutsättningar, ledarskap, planering och support
  • kan du identifiera de nya kraven på dokumentation
  • kan du utforma en övergångsplan och utföra den

Praktisk information

Utbildningen varar 1 dag och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Studier och företagsinterna utbildningar

Jämte denna utbildning kan du också delta i kursema ISO 9001:2015 Förändringar och den övergripande strukturen och ISO 9001:2015: Förändringar för intern revisorer

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt:

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 ÖVERGÅNG ISO 9001 Förändringar och den övergripande strukturen

 € 650

 

2

 ÖVERGÅNG ISO 9001 Tillämpa förändringarna

 € 650

 

3

 ÖVERGÅNG ISO 9001 Förändringar för intern revisorer

 € 650

 

 

 Totalt

 € 1.950

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 1.700

 € 250

Den här kursen erbjuds även som företagsintern utbildning. För mer information kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska. 


Lärometoden

För att förbättra dina möjligheter att behålla informationen och lära dig att verkligen tillämpa färdigheterna som ges, använder vi oss i alla utbildningar av konceptet Huvud, Hjärta och Händer. I detta koncept är det essentiellt att tänka utifrån företagsaktiviteterna för att förbättra prestandan.

Huvud: kunskap – veta vad standarden säger, förvärva (bakgrunds)kunskap

Hjärta: hållning – varför använda standarden, vad är nyttan för min organisation, bli och fortsatt vara motiverad att använda standarden

Händer: beteende – att göra, öva, konkretisera och använda i praktiken

BSIs utbildningsmaterial utvecklas i första hand av huvudkontoret i England. Genom den centrala roll BSI har i de kommittéer där standarderna utvecklas, är materialet alltid baserat på information ur första hand.

Kombinationen av högaktuellt material som kombinerar lärometoder och (grupp)övningar med ledarnas praktikkunskap höjs deltagarnas kunskapsnivå och deras möjligheter att använda kunskapen i den egna organisationen.