Utbildningar omkring ISO 9001 Kvalitetsledning

Med ett kvalitetsledningssystem enligt 9001 standarden uppfyller din organisation alla ISO 9001 krav och procedurer som tillsammans garanterar en logisk metod för att kontrollera kvalitetsledningen.


Vår ISO 9001:2015 övergångsutbildning


Studie ISO 9001:2015 Kvalitetsledning

Studien ISO 9001:2015 Kvalitetsledning är uppbyggd av ett antal moduler. Detta innebär att du kan kombinera de utbildningar som passar dig bäst. Om du vill gå flera utbildningar, rekommenderar vi den här följden:


Våra utbildningar – lär dig allt om ISO 9001:2015 kraven

Utbildning Introduktion till ISO 9001:2015

€650
Exklusive moms

Utbildning Introduktion till ISO 9001:2015

    Vad är ISO 9001 och vilka krav specificeras i standarden? ISO 9001:2015 är den internationella standarden för kvalitet. Introduktionsutbildningen lär dig förstå de aspekter som styr kvalitetsledning och vikten av dessa för organisationens framtid. Den här träningen är en oumbärlig startpunkt om du eller din organisation ska eller vill börja jobba med ISO 9001. 

View details for Utbildning Introduktion till ISO 9001:2015

Utbildning Att tillämpa ISO 9001:2015

€1150
Exklusive moms

Utbildning Att tillämpa ISO 9001:2015

    Lär dig hur du kan använda och implementera ISO 9001 i din organisation genom att delta i utbildningen Att tillämpa ISO 9001. Våra kunniga ledare ger dig insikt i allt som måste göras för att införa ett kvalitetsledningssystem och uppfylla de krav som ställs i ISO 9001:2015. Efter denna två-dagars utbildning har du övat med praktiska uppgifter och tagit de första stegen mot implementering i din egen organisation. 

View details for Utbildning Att tillämpa ISO 9001:2015

Utbildning Intern revision av ISO 9001:2015 enligt ISO 19011

€1150
Exklusive moms

Utbildning Intern revision av ISO 9001:2015 enligt ISO 19011

    Revisioner används för att bedöma huruvida ISO 9001 kraven uppfyllts. En intern revision utförs för att bedöma kvalitetsledningssystemets effektivitet och för att identifiera möjligheter för förbättring. Våra ledare lär dig att med hjälp av ISO 19011 planera, utföra och rapportera en intern revision mot kraven i ISO 9001:2015

View details for Utbildning Intern revision av ISO 9001:2015 enligt ISO 19011

Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor - IRCA Certified Course (A17070)

€2300
Exklusive moms

Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor - IRCA Certified Course (A17070)

    Kvalificerade huvudrevisorer kan optimera fungerande kvalitetsledningssystem. I den här intensiva, praktiska utbildningen läggs fokus på huvudrevisorns roll och kompetens. Du lär dig tekniker för att göra en bedömning utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder. Utbildningen avslutas med en officiell IRCA examen.

View details for Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor - IRCA Certified Course (A17070)