Om ISO 9001 Kvalitetsledning

ISO 9001 är en internationellt erkänd standard som kan vara till fördel för organisationer, oavsett storlek. Den är utformad till att vara ett kraftfullt affärsförbättringsverktyg. ISO 9001 certifiering kan hjälpa er med följande:

  • Ständigt förbättra, effektivisera verksamheten och sänka kostnader
  • Affärstillväxt och konkurrera med anbud
  • Ökad kundtillfredsställelse
  • Erhålla ökad motståndskraft och bygga ett hållbart företag
  • Ge prov på stark bolagsstyrning
  • Arbeta effektivt mot intressenter och försörjningskedjan

Våra kunder meddelar att de fått markanta affärsförmåner med ISO 9001:

Benefits ISO 9001 SwedishVad är kvalitetsledning och ISO 9001?

När ni certifierar till ISO 9001 ansluts ni till över en miljon globala organisationer som har förbättrat sina företag med denna ledningssystemstandard. ISO 9001 är inte bara internationellt erkänd som världens mest vida antagna kvalitetsledningssystem, den är också ett kraftfullt affärsförbättringsverktyg. 

Ett ISO 9001 kvalitetsledningssystem hjälper er att ständigt övervaka och hantera kvalitet inom ert företag så att ni kan identifiera förbättringsområden. 


Hur får jag ISO 9001? Nästa steg

Vi förstår att blir certifierad till ISO 9001 kan kännas skrämmande. Våra experter är tillgängliga för att se till att processen blir så smidig som möjligt och att ni maximerar fördelarna. 


Er resa till ISO 9001 certifiering

Om ni ska börja med ISO 9001 eller har påbörjat implementera standarden eller ni ska precis bli certifierade så kan vi kan hjälpa er att dra nytta utav ISO 9001.  För ytterligare information välj det stadie ni befinner er i från nedanstående val: