Training Beginselen Asset Management

Deze interactieve training begint met een overzicht van Asset Management (AM), wat het is en wat het voor uw organisatie kan betekenen. U leert de nieuwe theorieën, processen, methoden en middelen voor elk type asset.


Voor wie bedoeld?

Voor iedereen met een interesse in of verantwoordelijkheid voor fysieke of andere assets.

Leerdoelen

  • Herkennen en kunnen gebruiken van AM terminologie, definities en principes
  • Identificeren en verwachtingen managen van stakeholders met betrekking tot AM
  • Vertrouwd raken met internationaal gebruikte AM en 'best practices'
  • Kunnen gebruiken van beschikbare gestructureerde benaderingen voor de verbetering van waarde realisatie uit assets

Voordelen van de training

  • Krijg een goed inzicht in AM terminologie en leer het correct gebruiken
  • Leer AM theorieën. middelen en methodologieën gebruiken
  • Herken de waarde van een geïntegreerde aanpak van life-cycle en risico-management van assets

Overige informatie

Alle deelnemers ontvang een certificaat als bewijs van deelname. Er zijn geen formele vereisten om aan deze training deel te kunnen nemen.

Deze training in combinatie met de trainingen Vereisten van Asset Management ISO 55001:2014 en Kernaspecten auditen ISO 55001 staat gelijk aan Lead Auditor Asset Management. Dit pakket kunt u tegen gereduceerd tarief afnemen. U kunt met ons contact opnemen voor meer informatie.