Energy Management Systems (ENMS) Auditor/Lead Auditor - IRCA Certified Course (A17583)

Deze training behandelt de principes en de praktijk van het onafhankelijk uitvoeren van audits op een energiemanagementsysteem (EnMS). U wordt door het gehele auditproces begeleid: van het managen van een auditprogramma tot het rapporteren van de auditresultaten. Van onze professionele docenten leert zowel auditteams te managen als het gehele auditproces van een EnMS. Hands-on training geeft u de praktische vaardigheden die u direct na de cursus al kunt gebruiken voor uw werkzaamheden. U heeft dan het vermogen om een excellent auditsysteem en EnMS volgens ISO 50001 af te leveren.


Voor wie bedoeld?

• Energiemanagers
• Compliance Managers
• Management vertegenwoordigers
• Diegene die een third party auditor willen worden

Leerdoelen

• Reikwijdte bepalen, plannen, managen en het leiden van een auditteam tijdens het auditproces
• Leiding nemen tijdens de terugkoppeling, correctieve acties en het continueren van verbeteringen.
• Interpreteren van de vereisten van ISO 50001 in de context van de audit
• Managen van interviews en overige communicatie rondom de audit
• Verrichten van openings-, closing- en follow-up-auditmeetings
• Delen van kennis en opbouwen van kennis over ISO 50001
• Leren hoe ISO 50001 met andere managementsystemen kan worden geïntegreerd.
• Met vertrouwen uw auditvaardigheden naar een hoger niveau tillen

Voordelen van de training

• U profiteert van lead-auditor-vaardigheden in uw organisatie.
• U bent er zeker van dat uw energiemanagementsysteem effectief is
• Uw organisatie is voorbereid op third party audits
• U stimuleert energie-efficiëntie bewustzijn onder uw medewerkers over energie-efficiëntie
• U bespaart middelen door ISO 50001 te integreren met andere managementsystemen.
• U voert third party audits uit onder klanten van uw organisatie

Overige informatie

De training duurt 5 dagen en is inclusief koffie/thee faciliteiten, lunch en cursusmateriaal. Neem uw identificatiebewijs (paspoort of rijbewijs) mee.

Instroomniveau

Neem identificatie  (paspoort of rijbewijs) mee. Het is aan te raden dat deelnemers enige kennis hebben van energiemanagement en/of van het uitvoeren van audits van een ander managementsysteem voordat zij aan deze cursus deelnemen.