Introductie ISO 31000 Risicomanagement

Iedere organisatie wordt wel eens geconfronteerd met onduidelijkheden in het nakomen van de organisatiedoelstellingen.  Als een bewezen methode, is risicomanagement een systematisch framework en proces. Gebieden met controleerbare resultaten kunnen worden gemaximaliseerd. Daarentegen kunnen de gebieden met de niet-controleerbare resultaten, worden geminimaliseerd. De 1-daagste Introductie training van BSI biedt u de basis om te beginnen met het effectief beheren van de organisatierisico's.


Voor wie is de training bedoeld?

Voor iedereen die interesse heeft in, of beginnen met risicomanagement of reeds verantwoordelijk zijn voor de implementatie van risicomanagement en hiermee gaat werken.

Voor de training is geen directe voorkennis vereist. Wel adviseren wij om voorafgaande aan de training de norm te lezen. 

Na afloop:

  • kunt u de fundamenten van risicomanagement beschrijven en het risicomanagementsysteem uitleggen
  • kunt u de relevantie en de context van ISO 31000 omschrijven
  • kent u de structuur en het doel van ISO 31000
  • kunt u de belangrijkste aspecten en de relatie tussen het risicomanagement framework en het managementsysteem van uw organisatie identificeren
  • kunt u het proces van risicomanagement beschrijven
  • kunt u het proces van implementatie van een risicomanagementsysteem schetsen

Praktische informatie

De training duurt 1 dag, is Engelstalig en inclusief koffie/thee faciliteiten, lunch en trainingsmateriaal.

Wenst u voorafgaande of tijdens de training in het hotel te overnachten? Wij kunnen een hotelkamer voor u reserveren tegen een verlaagd tarief. Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid, neemt u dan voorafgaand aan uw inschrijving contact met ons op via training.nl@bsigroup.com.

De leermethode

Om uw vermogen om kennis vast te houden nog verder te verbeteren en de vaardigheden daadwerkelijk toe te kunnen passen, staat in onze trainingen het concept Hoofd, Hart en Handen steeds meer centraal. Hierbij is het denken vanuit de bedrijfsactiviteit ten behoeve van de prestatieverbetering essentieel. 

  • Hoofd: kennis - weten wat er in ISO 31000 staat, (achtergrond)kennis opdoen
  • Hart: houding - waarom ISO 31000 gebruiken, wat is het nut van de norm voor mijn organisatie, gemotiveerd raken en blijven om de norm toe te passen
  • Handen: gedrag - het doen, oefenen, concreet maken en in de praktijk brengen

Het BSI trainingsmateriaal is in eerste instantie ontwikkeld door het BSI hoofdkantoor in Engeland. Door de centrale rol van BSI in de normcommissies, is in het materiaal informatie uit eerste hand opgenomen. 

De combinatie van het state of the art materiaal, waarin verschillende leertechnieken en (groeps)opdrachten zijn verwerkt, met de praktische ervaring van de trainer verhoogt het kennisniveau van de deelnemers en de mogelijkheid om deze kennis in de eigen organisatie direct toe te passen.