Training Lead Auditor ISO 22301

Klanten verwachten dat organisaties plannen en zich voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen. Met een effectief Business Continuity Management System (BCMS) gebaseerd op de ISO 22301, kunnen organisaties de veerkracht en capaciteit bouwen om operationeel te blijven wanneer er onverwachte verstoringen optreden. Dit verhoogt het vertrouwen van de klant. Zeker wanneer de effectiviteit van het BCMS onafhankelijk is geverifieerd  en gecertificeerd. 

Om het BCMS potentieel optimaal te benutten, moet uw organisatie grondige audits op het raamwerk uitvoeren om zeker te stellen dat dit robuust is en toepasbaar in crisissituaties. U wilt misschien ook meer informatie over onafhankelijke audits en hoe deze werken. Kunt u een audit leiden?

Dankzij deze training ontwikkelt u de kennis en de vaardigheden om een BCMS audit te leiden, met de nadruk op onafhankelijke auditprincipes en –oefeningen. Met praktische oefeningen, groepsactiviteiten and klassikale discussies zal u door een deskundige instructeur door het gehele auditproces geleid worden. Van de planning van de audit tot het rapporteren van de resultaten.


Voor wie bedoeld?

Voor iedereen met verantwoordelijkheid voor het managen van een BCMS audit, waaronder:

 • Business continuity, risico, informatieveiligheid, IT en operations managers of consultants
 • In- en externe managementsysteem auditors en lead auditors, die geen of weinig ervaring hebben met het leiden van een BCMS audit
 • Personen die geïnteresseerd zijn hoe een onafhankelijke BCMS audit werkt

Leerdoelen

 Na deze training kunt u:

 • Eisen van ISO 22301 uitleggen
 • BCMS audit plannen
 • BCMS audit leiden
 • Bevindingen van de audit verzamelen en rapporteren
 • Openings-. sluitings- en follow-up-auditbijeenkomsten houden

Voordelen van de training

 • Constateren van de voordelen van uw BCMS
 • Vertrouwen van de klant in uw organisatie doen groeien
 • Waardevol inzicht verkrijgen in de processen van uw organisatie
 • Auditteam managen
 • Onafhankelijke audits voorbereiden
 • Onafhankelijke audits uitvoeren
 • ISO 22301 auditvaardigheden en lead auditor expertise ontwikkelen

Overige informatie

Deze intensieve 5 daagse training is Engelstalig en bevat voorwerkmateriaal en een twee-uur-durend gesloten boek examen op dag 5. Er wordt verwacht dat er elke avond huiswerk wordt gemaakt. Het maken van het huiswerk neemt 2 á 3 uur tijd in beslag. Enkele opdrachten zijn tevens geschikt om ´s avonds in groepen te maken, zodat maximaal van elkaar geleerd kan worden. Alle deelnemers die de training hebben afgemaakt ontvangen een bewijs van aanwezigheid. Bij deelnemers die slagen voor het examen wordt deze prestatie extra op het certificaat vermeld. Deze training is inclusief koffie / thee, lunch en cursusmateriaal. Wij verzorgen deze training ook in-company.

Instroomniveau 

Er zijn geen formele vereisten. Kennis van Business Continuity, ISO 22301 en auditprincipes is aanbevolen.