ISO 22301-certificatie voor managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit

Geef uw bedrijf nieuwe kansen en voldoe aan de eisen van uw toeleveringsketen dankzij een certificaat voor ISO 22301. Voldoe aan de verwachtingen met betrekking tot de veerkracht van uw organisatie en bewijs dat de best practices op het gebied van bedrijfscontinuïteit in alles wat u doet voorop staan. Doorloop samen met ons het certificatieproces voor ISO 22301 en zorg dat uw bedrijf gereed is om in geval van een grootschalig incident of grote ramp te overleven.   


Hoe wordt u ISO 22301 gecertificeerd?

We houden het certificatieproces eenvoudig. Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, wijzen we u een client manager toe. Deze begeleidt u en uw bedrijf door de volgende stappen.

  1. GAP analyse
    Dit is een optionele pre-audit, waarbij we uw bestaande managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit nauwkeurig bekijken en het vergelijken met de eisen van de norm ISO 22301. Deze analyse helpt bij het in kaart brengen van gebieden waarin nog veel werk verzet moet worden voor we een formele audit kunnen uitvoeren. Hierdoor bespaart u tijd en geld.

  2. Formele audit
    Deze audit bestaat uit twee fases. Allereerst beoordelen we uw huidige managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit aan de hand van een Checklist voor ISO 22301. We delen de details van onze bevindingen met u. Wanneer we dus hiaten aantreffen, kunt u ze herstellen. Wanneer u aan alle verplichtingen voldoet, ronden we de formele controles af, zodat u klaar bent voor de certificatie. 

  3. certificatie en daarna
    Wanneer u bent geslaagd voor de formele audit ontvangt u een ISO 22301-certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Uw client manager houdt gedurende deze periode contact met u en brengt regelmatig een bezoek om te controleren dat uw systeem aan de eisen blijft voldoen én bovendien voortdurend verbeterd wordt. Trainingen en certificatie voor ISO 22301

We gebruiken beproefde leertechnieken om te zorgen dat u de ISO 22301-norm volledig begrijpt. We bieden u de leerervaring bovendien afwisselend aan in klassikale settings, workshops en interactieve sessies.


Varför välja BSI?

Över 100 år sedan var vi standardpionjärer och idag är vi marknadsledare. Vi hjälper över 65 000 organisationer från globala märken till små ambitiösa bolag i 150 länder att erhålla en udd jämfört med sina konkurrenter. Vi är en av få organisationer som verkligen förstår standarder från början till slut. Vi bedömer inte bara hur väl ni uppfyller standarder utan vi skapar standarder och tränar globala grupper att använda dem och förbättra prestanda. Vår kunskap kan transformera er organisation.