Training ISO 20121

De norm ISO 20121 bevat een managementsysteem dat u helpt om de duurzaamheid van evenementen te verhogen. Het managementsysteem ondersteunt u bij het managen van de gehele evenement-managementketen. ISO 20121 is de opvolger van BS 8901, welke door BSI is geschreven. De aandacht voor duurzaamheid is de afgelopen tijd enorm toegenomen. Het staat in de belangstelling van veel organisaties en wordt steeds meer als marketingtool gebruikt. Duurzaamheid wordt gebruikt als selectiecriterium bij inkopen en aanbestedingen. Het realiseren van duurzame ontwikkeling is bovendien een belangrijk maatschappelijk thema geworden. Organisaties zijn zich steeds meer bewust dat zij hier een bijdrage aan kunnen of moeten leveren.