Utbildning Tillämpning av ISO 14001

Vill du lära dig hur du kan använda och implementera miljöledningssystem enligt ISO 14001 inom din organisation? Våra kunniga ledare ger dig insikt i allt som måste göras för att införa ett miljöledningssystem och uppfylla de krav som ställs i ISO 14001:2015. Efter denna utbildning har du lärt dig utveckla och förvalta en miljöstandard som gör det möjligt att kontinuerligt förbättra prestandan och effektiviteten.

En extra fördel med den här utbildningen är de många uppgifter som utförs ensam eller i grupp. Genom dessa lär du dig inte bara teorin men har du även påbörjat implementeringen i den egna organisationen under kursens gång. 


Vem riktar sig utbildningen till?

Till alla som vill förstå ISO 14001, är involverad vid införandet eller ansvarig för tillämpningen och/eller upprätthållandet av ISO 14001.

För den här utbildningen är kunskap om ISO 14001:2015 en förutsättning. Denna kunskap kan du till exempel tillägna dig genom att följa endagskursen Introduktion till ISO 14001:2015.

Efteråt:

  • vet du vilka fördelar ett effektivt ledningssystem kan ge din organisation
  • kan du ange vad kärnbegreppen och kraven i ISO 14001 är och tolka dessa utifrån ett tillämpningsperspektiv
  • kan du bedöma var din organisation står i förhållande till den nya standarden
  • vet du hur du kan tillämpa kärnbegreppen och kraven i ISO 14001 inom din organisation
  • har du tagit de första stegen mot tillämpning inom din egen organisation

Praktisk information

Utbildningen varar 2 dagar och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Studier och företagsinterna utbildningar

Leergangen en in-company trainingen

Studien ISO 140012:2015 Miljöledning är uppbyggd av ett antal moduler. Detta innebär att du kan kombinera de utbildningar som passar dig bäst. Om du vill gå flera utbildningar, rekommenderar vi ordningsföljden nedan. 

Studien ISO 140012:2015 Miljöledning

Jämte denna utbildning erbjuder vi även Introduktion till ISO 14001:2015Intern revision av ISO 14001:2015 och ISO 14001:2015 Lead Auditor. Med dessa utbildningar kan du lära dig att tillämpa standardens teorier mer och enklare i din egen praktik. 

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt:

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 Introduktion till ISO 14001

 € 650

 

2

 Tillämpning av ISO 14001

 € 1.150

 

3

 Intern revision av ISO 14001

 € 1.150

 

4

 Lead Auditor ISO 14001

 € 2.300

 

 

 Totalt

 € 5.250

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 2.600

 € 350

 

 Kombination 1 + 2 + 3 + 4 

 € 4.500

 € 750

För mer information om den här studien och/eller möjligheterna för en företagsintern utbildning i din egen organisation kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska.