Utbildning Introduktion till ISO 14001

ISO 14001:2015 är den internationella standarden för miljöledning. Introduktionsutbildningen lär dig förstå de aspekter som styr miljöledning och vikten av dessa för organisationens framtid. Du lär dig tillämpa standarden i praktiken för att uppnå en effektiv förvaltning. Den här träningen är en oumbärlig startpunkt om du eller din organisation ska eller vill börja jobba med ISO 14001


Vem riktar sig utbildningen till?

Till de som är intresserade av eller börjar jobba med miljöledning och de som redan har ansvar för ett miljöledningssystem och vill arbeta med det.

Inga specifika förkunskaper krävs för denna utbildning. Däremot rekommenderar vi att läsa igenom ISO 14001:2015 och, om möjligt, studera den före utbildningen. 

Efteråt:

  • är du medveten om ISO 14001:2015 historia och utveckling
  • vet du vad ett miljöledningssystem är, varför det är viktigt och vilka fördelar det ger
  • känner du till definitionerna, kärnbegreppen, principerna bakom och strukturen i ISO 14001:2015
  • känner du till de viktigaste kraven som ställs i ISO 14001:2015
  • har du en översikt kring ISO dokumentation och revisions- samt certifierings-processen

Praktisk information

Utbildningen varar 2 dagar och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Studier och företagsinterna utbildningar

Studien ISO 140012:2015 Miljöledning är uppbyggd av ett antal moduler. Detta innebär att du kan kombinera de utbildningar som passar dig bäst. Om du vill gå flera utbildningar, rekommenderar vi ordningsföljden nedan.

Studien ISO 140012:2015 Miljöledning

Jämte dessa utbildningar erbjuds även fördjupningsutbildningar Tillämpning av ISO 14001:2015Intern revision av ISO 14001:2015 och Lead Auditor ISO 14001:2015. Med dessa utbildningar kan du lära dig att tillämpa standardens teorier mer och enklare i din egen praktik.

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt:

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 Introduktion till ISO 14001

 € 650

 

2

 Tillämpning av ISO 14001

 € 1.150

 

3

 Intern revision av ISO 14001

 € 1.150

 

4

 Lead Auditor ISO 14001

 € 2.300

 

 

 Totalt

 € 5.250

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 2.600

 € 350

 

 Kombination 1 + 2 + 3 + 4 

 € 4.500

 € 750

För mer information om den här studien och/eller möjligheterna för en företagsintern utbildning i din egen organisation kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska.