Training ISO 14001:2015 wijzigingen en de ISO high level structure (HLS)

Bent u al bekend met ISO 14001:2004 en wilt u meer te weten komen over ISO 14001:2015? In deze praktische eendaagse training maakt u kennis met de nieuwe ISO High Level Structure voor managementsysteemnormen en worden de verschillen tussen ISO 14001:2004 en ISO 14001:2015 nader bekeken.Door aan deze training deel te nemen zult u in staat zijn om de hiaten in uw huidige milieumanagementsysteem (MMS) vast te stellen en een start te maken met het plannen van uw transitie naar de herziene norm.


Voor wie bedoeld en voorkennis

Iedereen die betrokken is bij de planning, implementatie van of het toezicht op een ISO 14001:2015 transitie, alsmede ISO 14001:2004 auditoren die gebruik moeten maken van  ISO 14001:2015.

U dient te beschikken over voldoende kennis van ISO 14001:2004 en de belangrijkste principes van een MMS. Beschikt u nog niet over gedegen voorkennis van ISO 14001? Dan verwijzen wij u graag naar de training Introductie ISO 14001. In deze training is de meest recente informatie verwerkt.

Leerdoelen

Met deze training kunt u:

  • De belangrijkste verschillen tussen ISO 14001:2004 en ISO 14001:2015 uitleggen
  • De nieuwe eisen in Annex SL (Bijlage 2) beschrijven met betrekking tot organisatorische context, leiderschap, planning en ondersteuning
  • Het belang inzien van het gebruik van een meer risicogerichte benadering
  • Leren wat er aangepast moet worden in uw huidige MMS
  • Meer te weten komen over overgangsregelingen voor BSI-certificering

Overige informatie

Deze eendaagse training is inclusief lunch, koffie, thee en versnaperingen. De training zelf en het materiaal is Nederlandstalig. 

Alle informatie is gebaseerd op ISO/DIS 14001:2015. Als u deelneemt aan deze training ontvangt u een kosteloze update wanneer de definitieve norm gepubliceerd wordt, zodat u volledig op de hoogte bent van eventuele wijzigingen van de huidige versie. Naar alle waarschijnlijkheid vindt dit plaats in de vorm van een korte webinar.

Indien u eerder heeft deelgenomen aan een van onze training ISO/IEC 27001:2013 Transitie, kunt u met ons contact opnemen. Wij gaan dan met u in overleg hoe u eventueel het HLS gedeelte kunt overslaan en hiervoor een tijd- en prijsvoordeel kunt behalen.

 

Hoofd + Hart + Handen : praktijkgericht en effectief leren

Om uw vermogen om kennis vast te houden te verbeteren en de vaardigheden daadwerkelijk toe te passen, staat in onze trainingen het concept Hoofd, Hart en Handen steeds meer centraal. Hierbij is het denken vanuit de bedrijfsactiviteit ten behoeve van de prestatieverbetering essentieel.

  • Hoofd: kennis - weten wat er in ISO 14001 staat, (achtergrond)kennis opdoen
  • Hart: houding - waarom ISO 14001 te gebruiken, wat is het nut van de norm voor mijn organisatie, gemotiveerd raken en blijven om de norm te gebruiken
  • Handen: gedrag - het doen, oefenen, concreet maken en ISO 14001 in de praktijk brengen

In een training wordt veel gebruik gemaakt van herkenbare praktijkvoorbeelden en opdrachten die individueel of in groepsverband worden gemaakt. De training vindt plaats op basis van activiteiten en heeft bewezen een positief effect op de arbeidsprestaties te hebben en tegelijkertijd tijd en geld te besparen doordat in de training al eerste stappen voor de eigen organisatie worden gezet.

Leergangen en in-company trainingen

Naast deze training, worden de meer uitgebreide trainingen ISO 14001:2015 wijzigingen Implementeren en ISO 14001:2015 wijzigingen voor Intern Auditor aangeboden. De eerste dag van deze trainingen is gelijk aan de ISO 14001:2015 wijzigingen en de ISO High Level Structure (HLS). 

De training kan tevens op in-company (inhouse) basis worden verzorgd. Voor meer informatie over in-company trainingen kunt u contact opnemen met Mark Leenaers via 020-3460783 of via mark.leenaers@bsigroup.com. U kunt ook een e-mail sturen naar training.nl@bsigroup.com.