Utbildning Tillämning av förändringarna i ISO 14001:2015

Är du involverad i övergången av ett miljöledningssystem till ISO 14001:2015? I så fall är kursen Tillämpa förändringarna ett bra sätt att få den kunskap du behöver samtidigt som du påbörjar övergången för din egen organisation. Du lär dig inte bara skillnaderna mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008, utan även effektiva metoder för att ta itu med övergången.


Vem riktar sig utbildningen till?

Den här utbildningen riktar sig till alla som är involverade i planeringen, utförandet eller kontrollen av övergången till ISO 14001:2015.

För att delta behöver du ha tillräcklig kunskap om ISO 14001:2015 och den övergripande strukturen. Vi rekommenderar därför att du först deltar i ISO 14001:2015 Förändringar och den övergripande strukturen.

Efteråt:

  • kan du använda instrument och mallar för att göra en gap analys av ditt nuvarande system
  • vet du hur du kan tillämpa de viktigaste skillnaderna mellan ISO 14001:2015 och ISO 14001:2008
  • kan du tillämpa de nya kraven i Annex SL i förhållande till organisationens förutsättningar, ledarskap, planering och support
  • kan du identifiera de nya kraven på dokumentation
  • kan du utforma en handlingsplan för övergången och utföra den 

Praktisk information

Utbildningen varar 1 dag och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Studier och företagsinterna utbildningar

Jämte denna utbildning kan du också delta i ISO 14001:2015: Förändringar för intern revisorer.

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt:

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 ÖVERGÅNG ISO 14001 Förändringar och den övergripande strukturen

 € 650

 

2

 ÖVERGÅNG ISO 14001 Tillämpning av förändringarna

 € 650

 

3

 ÖVERGÅNG ISO 14001 Förändringar för intern revisorer

 € 650

 

 

 Totalt

 € 1.950

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 1.700

 € 250

Den här kursen erbjuds även som företagsintern utbildning. För mer information kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

 

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska.