Utbildning ISO 14001:2015: förändringar och den övergripande strukturen

Vet du redan allt om ISO 14001:2004 och vill du veta mer om förändringarna i ISO 14001:2015? I den här praktiska endagskursen lär du känna den nya övergripande strukturen för ledningssystem och ser vi närmare på skillnaderna mellan ISO 14001:2004 och ISO 14001:2015. Genom att delta i den här kursen kommer du att kunna fastställa var luckorna i ert nuvarande miljöledningssystem finns och påbörja den handlingsplan som behövs för att övergå till den nya standarden.


Vem riktar sig utbildningen till?

Den här utbildningen riktar sig till alla som är involverade i planeringen, utförandet eller kontrollen av övergången till ISO 14001:2015 samt till ISO 14001:2008 revisorer som behöver använda ISO 14001:2015.

För att delta behöver du ha tillräcklig kunskap om ISO 14001:2004 och de viktigaste principerna för miljöledning. Om du ännu inte besitter djupare kunskaper omkring ISO 14001:2004 hänvisar vi gärna till utbildningen Introduktion till ISO 14001:2015 istället för denna övergångskurs. 

Efteråt:

  • kan du förklara de viktigaste skillnaderna mellan ISO 14001:2004 och ISO 14001:2015
  • kan du beskriva de nya kraven i Annex SL i förhållande till organisationens förutsättningar, ledarskap, planering och support
  • känner du till vikten av ett mer riskbaserat tänkande
  • vet du vad som behöver förändras i ditt nuvarande miljöledningssystem under inflytande av den nya övergripande strukturen
  • är du medveten om reglerna för övergången i förhållande till (BSI-)certifiering

Praktisk information

Utbildningen varar 1 dag och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Studier och företagsinterna utbildningar

Jämte den här kursen kan du också delta i Tillämpning av förändringarna i ISO 140012:2015 och ISO 14001:2015 Förändringar för intern revisorer

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt: 

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 ÖVERGÅNG ISO 14001 Förändringar och den övergripande strukturen

 € 650

 

2

 ÖVERGÅNG ISO 14001 Tillämpning av förändringarna

 € 650

 

3

 ÖVERGÅNG ISO 14001 Förändringar för intern revisorer

 € 650

 

 

 Totalt

 € 1.950

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 1.700

 € 250

Den här kursen erbjuds även som företagsintern utbildning. För mer information kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

 

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska.