Utbildning ISO 14001:2015 Förändringar för intern revisorer

Är du en intern revisor ISO 14001:2004 som vill utveckla den kunskap som behövs för att utföra en revision av ett ISO 14001:2015 miljöledningssystem? Den här kursen är perfekt för erfarna revisorer eftersom det är en heldag av kontrollövningar. Härmed lär du dig inte bara skillnaderna mellan ISO 14001:2015 och ISO 14001:2004, men får du även chansen att tillämpa det i praktiken och därmed öva revision mot ISO 14001:2015.


Vem riktar sig utbildningen till?

Till ISO 14001:2004 intern revisorer som måste byta till ISO 14001:2015.

Du bör vara intern revisor för ISO 14001:2004 och besitta tillräckligt med kunskap om ISO 14001:2015 och den övergripande strukturen. Vi rekommenderar därför att du först deltar i kursen ISO 14001:2015 Förändringar och den övergripande strukturen.

Efteråt:

  • kan du förbereda och utföra en intern revision mot ISO 14001:2015
  • vet du vad vikten av en mer riskbaserat tänkande är
  • har du fördjupat dina ISO 14001:2015 kunskaper och färdigheter som revisor

Praktisk information

Utbildningen varar 1 dag och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Studier och företagsinterna utbildningar

Jämte denna utbildning kan du också delta i kurserna ISO 14001:2015 Förändringar och den övergripande strukturen samt ISO 14001:2015 Tillämpning av förändringarna.

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt:

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 ÖVERGÅNG ISO 14001 Förändringar och den övergripande strukturen

 € 650

 

2

 ÖVERGÅNG ISO 14001 Tillämpning av förändringarna

 € 650

 

3

 ÖVERGÅNG ISO 14001 Förändringar för intern revisorer

 € 650

 

 

 Totalt

 € 1.950

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.200

 € 100

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 1.700

 € 250


Den här kursen erbjuds även som företagsintern utbildning. För mer information kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

 

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska