Utbildning ISO 14001

BSI använder den internationellt erkända standarden ISO 14001 för miljöledningssystem. Genom att använda den här standarden, förpliktigar en organisation sig att följa (inter-)nationella lagar och regelverk, förhindra miljöskador och att kontinuerligt förbättra miljöresultaten. 


Onze ISO 14001 transitie trainingen


Studie ISO 14001:2015 Miljöledning

Studien ISO 14001:2015 miljöledning är uppbyggd av ett antal moduler. Detta innebär att du kan kombinera de utbildningar som passar dig bäst. Om du vill gå flera utbildningar rekommenderar vi den här ordningsföljden:Våra utbildningar – lär dig allt om kraven i ISO 14001:2015

Utbildning Introduktion till ISO 14001:2015

€650
Exklusive moms

Utbildning Introduktion till ISO 14001:2015

    De norm ISO 14001: 2015 is de internationale norm voor milieumanagement. In deze introductietraining leert u de aspecten van milieumanagement begrijpen en het belang hiervan voor de toekomst van uw organisatie. U leert hoe u de norm kunt toepassen in de praktijk voor een effectieve bedrijfsvoering. Deze training is een essentieel startpunt wanneer u of uw organisatie met ISO 14001 gaat of wilt gaan werken.

View details for Utbildning Introduktion till ISO 14001:2015

Utbildning Tillämpning av ISO 14001:2015

€1150
Exklusive moms

Utbildning Tillämpning av ISO 14001:2015

    Vill du lära dig hur du kan använda och implementera ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 i din organisation? Våra kunniga ledare ger dig insikt i allt som måste göras för att införa ett miljöledningssystem och uppfylla de krav som ställs i ISO 14001:2015. Efter denna kurs har du övat med praktiska uppgifter och påbörjat tillämpningen inom din organisation. 

View details for Utbildning Tillämpning av ISO 14001:2015

Utbildning Intern revision av ISO 14001:2015 enligt ISO 19011

€1150
Exklusive moms

Utbildning Intern revision av ISO 14001:2015 enligt ISO 19011

    Revisioner används för att bedöma huruvida miljöledningssystemets krav uppfylls. Revisionsresultat används för att bedöma miljöledningssystemets effektivitet och för att finna möjligheter för förbättringar. Våra ledare lär dig att med hjälp av ISO 19011 planera, utföra och rapportera en intern revision mot kraven i ISO 14001:2015.

View details for Utbildning Intern revision av ISO 14001:2015 enligt ISO 19011

Environmental Management Systems Auditor/Lead Auditor - IRCA Certified Course (A17714)

€2300
Exklusive moms

Environmental Management Systems Auditor/Lead Auditor - IRCA Certified Course (A17714)

    Kvalificerade huvudrevisorer kan optimera fungerande miljöledningssystem. I den här intensiva, praktiska utbildningen läggs fokus på huvudrevisorns roll och kompetens. Du lär dig tekniker för att göra en bedömning utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder. Dessutom lär du dig att effektivt leda ett revisionsteam. Utbildningen avslutas med en officiell IRCA examen. 

View details for Environmental Management Systems Auditor/Lead Auditor - IRCA Certified Course (A17714)