Införa ISO 14001 Miljöledning

Planera för framtiden genom att applicera ISO 14001 till ert företag. Arbeta med oss för att bygga ett miljöledningssystem som kan eliminera avfall och multiplicera nya affärsmöjligheter.


Är du redo för att införa?

Effektiv miljöledning är lättare med hela företagets stöd och vi förstår at varje organisation – stor eller liten – är på olika stadier med sin miljöplanering. Därför erbjuder vi pakettjänster som är unika för er. Ett ISO 14001 paket kan innehålla specifika tjänster som ert företag behöver för att uppnå miljöstyrning i världsklass – skära ner på onödiga kostnader och övervinna särskilda utmaningar, medans ni åstadkommer hållbar utveckling.

Vi kommer att hjälpa ert företag med införande processen genom att utforma en ISO 14001 projektplan som utgår ifrån befintliga system.


Råd för införande av ISO 14001

  1. Få engagemang och stöd från högsta ledningen.
  2. Involvera hela företaget med god internkommunikation.
  3. Jämför ditt nuvarande miljösystem med ISO 14001 krav.
  4. Erhåll återkoppling från kunder och leverantörer om miljöstyrning.
  5. Etablera ett implementationsteam för att få bäst resultat.
  6. Kartlägg och dela roller, ansvar och tidsramar.
  7. Adaptera ISO 14001 principerna för miljöledning till ert företag.
  8. Motivera engagemang bland anställda genom träning och incitament.
  9. Dela ISO 14001 kunskap och uppmuntra anställda att utbilda sig till interna revisorer.
  10. Regelbunden genomgång av ert ISO 14001 system för att säkerställa ständig förbättring.Träningskurser för att hjälpa er införa ISO 14001

ISO 14001 miljöledning kan adapteras till alla organisationer oavsett storlek eller sektor. Våra träningskurser är utvecklade för att främja hållbar utveckling för alla nivåer utav erfarenhet.


Varför välja BSI?

Över 100 år sedan var vi standardpionjärer och idag är vi marknadsledare. Vi hjälper över 65 000 organisationer från globala märken till små ambitiösa bolag i 150 länder att erhålla en udd jämfört med sina konkurrenter. Vi är en av få organisationer som verkligen förstår standarder från början till slut. Vi bedömer inte bara hur väl ni uppfyller standarder utan vi skapar standarder och tränar globala grupper att använda dem och förbättra prestanda. Vår kunskap kan transformera er organisation.