Certifiering till ISO 14001 Miljöledning

ISO 14001 miljöledningscertifiering kommer att identifiera er som ett företag med miljöansvar, vilket kommer att ge erkännande och nya affärsmöjligheter.

Det hjälper att påvisa hur överlåtna ni är till att minska er miljöpåverkan och att uppnå intressenters hållbarhets förväntningar. 


Hur erhålls ISO 14001 certifiering?

Vi gör certifieringsprocessen enkel. Efter det att vi fått er ansökan utser vi en kundansvarig som kommer leda er och ert företag genom följande steg.

  1. Gap-analys - 
    Detta är en valfri för-revisionstjänst där vi tittar närmare på ert nuvarande miljöledningssystem och jämför det med kraven i ISO 14001 standarden. Detta hjälper er att identifiera områden som behöver förbättras innan vi utför den formella bedömningen och sparar er tid och pengar.
  2. Formell bedömning - 
    Detta sker i två steg.  Först granskar vi er organisations beredskap för bedömning genom att kontrollera om nödvändiga ISO 14001 rutiner och kontroller har utvecklats. Vi kommer att delge er vår bedömning vilket ger er möjlighet att åtgärda eventuella hål. Om alla kraven finns på plats kommer vi att bedöma nivån av införsel av rutiner och kontroller inom er organisation för att försäkra oss om att de har verkan, vilket krävs för certifiering. 
  3. Certifiering och vidare
    När du har lyckats med den formella bedömningen kommer du att erhålla ett ISO 14001 certifikat som är giltigt i tre år.  Er kundansvarig kommer att hålla kontakt med er under denna tiden, med regelbundna besök, för att säkerställa att ert system inte bara efterlevs utan att det ständigt förbättras. 

Träning med oss och ISO 14001 certifiering

Vi använder accelererad inlärningsteknik för att säkerställa att ni fullt förstår ISO 14001 standarden. Vi sätter sammanhang till er inlärning med en blandning av klassrumsföreläsningar, workshops och interaktiva sessioner.


Varför välja BSI?

Över 100 år sedan var vi standardpionjärer och idag är vi marknadsledare. Vi hjälper över 65 000 organisationer från globala märken till små ambitiösa bolag i 150 länder att erhålla en udd jämfört med sina konkurrenter. Vi är en av få organisationer som verkligen förstår standarder från början till slut. Vi bedömer inte bara hur väl ni uppfyller standarder utan vi skapar standarder och tränar globala grupper att använda dem och förbättra prestanda. Vår kunskap kan transformera er organisation.