ISO 14001 Miljöledning

ISO 14001 förbättrar miljöprestanda

Om ni antingen utvecklar eller formaliserar ert miljöledningssystem, ISO 14001 certifiering kan leverera mer än bara lagefterlevnad och möjligheten att möta leverantörskrav. 

ISO 14001 hjälper alla företag oberoende av storlek eller industri att göra sin dagliga verksamhet mer hållbar. Hållbarhet kan i längden spara pengar, förbättra produktrykte, engagera anställda och bygga resilience mot osäkerhet och möjlighet att snabbt anpassa till förändring. 

ISO 14001 benefits ISO 14001 benefits 76

 

 

 

ISO 14001 standarden ger vägledning i att beakta flera affärsaspekter som inköp, lager, distribution, produktutveckling och tillverkning för att förminska miljöpåverkan. Den driver er till att utvärdera hantering av nödlägesberedskap, kundförväntningar, intressenter och relationer i närkommunen. 

Beroende på hur er organisation verkar idag, det kanske inte krävs stora förändring utöver att dokumentera vad och hur ni gör, eller det kan innebära ett antal ändringar som kan resultera i en mer effektiv verksamhet med kostnads- eller avfallsreduktion och ökat förtroende hos intressenter. 


Hur BSI hjälper

Att förstå och/eller applicera kraven av en standard till er verksamhet är inte alltid en entydig process. BSI har tränat otaliga organisationer runt om i världen. Er resa till ISO 14001 certifiering

Vi kan hjälpa er att dra nytta av ISO 14001 om ni så precis ska börja, om ni har börjat implementera standarden eller ni är redo för att bli certifierade. För ytterligare information välj det stadie ni befinner er i från följande val: