ISO 13053 Lean Six Sigma

Six Sigma heeft als doel het verbeteren van de bedrijfsvoering en de kwaliteit door fouten en verspilling uit te bannen. 


Wat is ISO 13053?

Zorg dat uw bedrijfsprocessen 'lean' zijn, lever sneller en beter en vergroot de klanttevredenheid met Lean Six Sigma.

Six Sigma is een benadering voor de verbetering van bedrijven. De benadering richt zich op de vermindering van variatie in alle verschillende arbeidsprocessen. Variaties in processen resulteren in ongewenste neveneffecten, zoals defecten en inefficiënte werkzaamheden. Veel toonaangevende bedrijven in de wereld hebben deze benadering voor verbetering van de bedrijfsprocessen toegepast. De systematische afname van variatie leidt tot kwalitatief hoogwaardige processen. Deze kwalitatief hoogwaardige processen leiden op hun beurt tot klanttevredenheid en hogere winsten.


Design for Six Sigma (DFSS)

Deze benadering wordt gehanteerd om te zorgen dat er innovatieve, robuuste producten worden ontwikkeld die aan alle eisen van klanten voldoen door een consistente functionaliteit. In het ideale geval worden de krachtige Six Sigma-methodes verweven met bestaande technologische processen en productontwikkelingsprocessen. Dit leidt tot een tijdige en effective introductie van nieuwe producten.


Operational Six Sigma

Operational Six Sigma wordt in productomgevingen gebruikt om variaties in procesopbrengsten te verminderen. Om dit te realiseren wordt een gestructureerd verbeterproces gebruikt (DMAIC). Alle aandacht gaat uit naar de klant en de verbeteractiviteiten zijn gericht op die gebieden die de meeste klanttevredenheid opleveren.


Transactional Six Sigma

Transactional Six Sigma wordt gebruikt om variatie in administratieve en dienstverlenende processen te verminderen. Veel transactionele processen hebben als doel de vermindering van procestijd. Dat leidt tot grotere klanttevredenheid en tot aanzienlijke verbeteringen op het gebied van efficiëntie.


Populaire cursussen voor Lean Six Sigma

Alle cursussen van BSI maken gebruik van beproefde leertechnieken waarbij afwisselend gebruik wordt gemaakt van lezingen, workshops en interactieve sessies. Zo garanderen we dat u het bewuste onderwerp volledig begrijpt. Ons gevarieerde aanbod van Six Sigma-cursussen kan aan uw behoeften worden aangepast en op locatie of via een openbaar programma worden aangeboden.Varför välja BSI?

Över 100 år sedan var vi standardpionjärer och idag är vi marknadsledare. Vi hjälper över 65 000 organisationer från globala märken till små ambitiösa bolag i 150 länder att erhålla en udd jämfört med sina konkurrenter. Vi är en av få organisationer som verkligen förstår standarder från början till slut. Vi bedömer inte bara hur väl ni uppfyller standarder utan vi skapar standarder och tränar globala grupper att använda dem och förbättra prestanda. Vår kunskap kan transformera er organisation.