certificatie voor AS9100 Kwaliteitsmanagement

Toon met een AS9100-certificatie (BS EN 9100) dat uw organisatie risico- en kwaliteitsmanagement serieus neemt. Creëer nieuwe kansen in de markt mogelijk dankzij betere processen, slimmere financiële planning en een wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagement. 


Hoe wordt u AS9100-gecertificeerd?

We houden het certificatieproces eenvoudig. Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, wijzen we u een client manager toe. Deze begeleidt u en uw bedrijf door de volgende stappen.

  1. GAP Analyse - 
    Dit is een optionele pre-audit, waarbij we uw bestaande kwaliteitsmanagementsysteem nauwkeurig bekijken en het vergelijken met de eisen van de norm AS9100. Vervolgens brengen we de gebieden in kaart waarin nog werk verzet moet worden voor we naar de volgende stap kunnen gaan.

  2. Formele audit
    Deze audit bestaat uit twee fases. Eerst beoordelen we de mate waarin uw organisatie op de audit is voorbereid. Daarbij kijken we of de benodigde AS9100-procedures en controles zijn ontwikkeld. We delen de details van onze bevindingen met u. Zo kunt u hiaten herstellen wanneer we deze aantreffen. Wanneer aan alle eisen is voldaan auditen we de implementatie van de procedures en regelingen in uw organisatie om te controleren of ze, overeenkomstig de eisen voor certificatie, effectief werken. 

  3. certificatie en daarna
    Wanneer u bent geslaagd voor de formele audit ontvangt u een AS9100-certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Uw client manager houdt gedurende deze periode contact met u en brengt u regelmatig een bezoek om te zorgen dat uw systeem niet alleen aan de eisen blijft voldoen, maar ook voortdurend verbetert. Trainingen en certificatie voor AS9100

We gebruiken beproefde leertechnieken om te zorgen dat u AS 9100 kwaliteitsmanagement volledig begrijpt. We bieden u de leerervaring bovendien afwisselend aan in klassikale settings, workshops en interactieve sessies.


Varför välja BSI?

Över 100 år sedan var vi standardpionjärer och idag är vi marknadsledare. Vi hjälper över 65 000 organisationer från globala märken till små ambitiösa bolag i 150 länder att erhålla en udd jämfört med sina konkurrenter. Vi är en av få organisationer som verkligen förstår standarder från början till slut. Vi bedömer inte bara hur väl ni uppfyller standarder utan vi skapar standarder och tränar globala grupper att använda dem och förbättra prestanda. Vår kunskap kan transformera er organisation.