Zrozumienie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego
wg ISO 14001. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

W ostatnich latach sprawy środowiskowe stały się bardzo ważne zarówno dla udziałowców Organizacji, jak i dla władz czy opinii publicznej. Żadna firma nie może sobie pozwolić na lekceważenie tego faktu a wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) wymaga wiedzy specjalistycznej. Ten trzydniowy kurs zapoznaje uczestników ze wszystkimi narzędziami i technikami niezbędnymi do przeanalizowania własnego biznesu i wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego. Po zakończeniu kursu uczestnicy uzyskają umiejętności niezbędne do opracowania planu wdrożenia SZŚ oraz przygotowania systemu do formalnej certyfikacji.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 Zakres merytoryczny szkolenia:

Program wzajemnie powiązanych modułów oraz ćwiczeń praktycznych, opartych na studium przypadku pozwala uczestnikom na zbadanie zagadnień związanych z wdrożeniem SZŚ. Tematyka obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Biznesowe przyczyny zarządzania środowiskowego
 • Normy serii ISO 14000 - ISO 14001 i znaczenie ich dla biznesu
 • Przeprowadzenie wstępnego przeglądu środowiskowego
 • Identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych związanych z działalnością firmy
 • Podstawowe tematy dotyczące planowania zarządzania środowiskowego - zagadnienia związane z przepisami oraz wpływami na środowisko
 • Opracowanie skutecznej polityki środowiskowej
 • Opracowanie, realizowanie celów i zadań środowiskowych
 • Analiza i ustanowienie sterowania operacyjnego
 • Budowa skutecznych sposobów komunikowania się, szkoleń oraz programów uświadamiających
 • Znaczenie zmiany w zarządzaniu
 • Jaki jest cel auditowania SZŚ?
 • Zrozumienie procesu certyfikacji
 • Określenie kolejnych kroków - osiągnięcie ciągłego doskonalenia w SZŚ

Zamiast egzaminu uczestnicy opracowują projekt wdrożenia SZŚ w przedsiębiorstwie będącym studium przypadku. Warunkuje on wystawienie dla uczestnika certyfikatu ukończenia szkolenia.

Korzyści:

Posiadanie przeszkolonego personelu zdolnego do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego, którego funkcjonowanie zapewni:

 • Zgodność z wymaganiami prawnymi
 • Minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia strat związanych z awariami oraz ich wpływem na środowisko
 • Finansowo efektywny system zarządzania

Najważniejsze jest to, że Twoja Organizacja może zademonstrować jak poważnie podchodzi do spraw związanych z ochroną środowiska i jest proaktywna w promowaniu tych wartości.

Uczestnicy:

 • Menadżerowie odpowiedzialni za środowisko, jakość, zdrowie i bezpieczeństwo zawodowe, zarządzanie zmianą i zarządzanie projektami
 • Cały personel odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego
 • Pozostałe informacje:

  Czas trwania: 3 dni

  Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
  szkolenia@bsigroup.com
  tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88