Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ryzykiem wg ISO 31000

Skuteczne radzenie sobie z niepewnością i związanym z nią ryzykiem, ale również i szansami, które zapewnić mają zwiększenie zdolności do budowania wartości organizacji, jest główną korzyścią wynikającą z zarządzania ryzykiem w organizacji. Aby proces ten mógł być jednak skuteczny, należy zastanowić się, jaka metoda zarządzania ryzykiem będzie dla organizacji najlepsza. Jakie działania należy podjąć oraz jakie elementy funkcjonowania organizacji poddać analizie, aby wybrać tą właściwą metodę, pozwalającą na ustanowienie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem?


Kto jest adresatem szkolenia:

Zakres merytoryczny szkolenia:

Uzyskane korzyści:

Szkolenie obejmuje:

  • certyfikat
  • materiały szkoleniowe
  • wyżywienie
  • zakwaterowanie od godziny 17.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia.

Terminy szkoleń: 15-18 Luty / 18-21 Kwiecień / 27-30 Czerwiec