ISO/TS 16949 – APQP & CP – Wyprzedzające planowanie jakości i plan kontroli. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Szkolenie zapozna Państwa z wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego dot. projektowania procesu wytwórczego skupionego na zabezpieczeniu przed powstaniem wad.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone dla członków zespołów interdyscyplinarnych odpowiedzialnych za projektowanie procesu wytwórczego, dostarczającego części dla przemysłu samochodowego i sieci serwisów.

Ocena uczestników:

Ocena uczestników kursu dokonana jest poprzez wypełnienie testów oraz ocenę indywidualną uczestnika:

  • Test sprawdzający wiedzę teoretyczną
  • Ocenę wykonanych prac i ćwiczeń

Zakres merytoryczny:

  • Cykl Planowania jakości Produktu
  • Projektowanie i rozwój produktu
  • Projektowanie i rozwój procesu
  • Zatwierdzenie produktu i procesu
  • Ocena zwrotna i działania korygujące
  • Plan Kontroli
  • Wykazy kontrolne

Szkolenie organizowane jest wyłącznie w wersji szkolenia zamkniętego/dedykowanego dla wyznaczonych osób: auditorów, quality managera, technologów, służb księgowych i innych służb technicznych, inżynierów jakości, liderów procesu, liderów jakości, inżynierów procesu, inżynierów jakości, technologów.

Szkolenie przeznaczone dla członków zespołów interdyscyplinarnych odpowiedzialnych za projektowanie procesu wytwórczego, dostarczającego części dla przemysłu samochodowego i sieci serwisów. 

Korzyści:

Prawidłowe zaprojektowanie procesu ograniczające koszty wytwarzania.

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 2 dni

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88