CQI/IRCA FSSC 22000 Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Zdobycie pewności w skutecznym auditowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnie z najlepszymi, międzynarodowo rozpoznawanymi dobrymi praktykami lub wskazanie zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa żywności poprzez rozwój obecnych umiejętności auditorów z uwzględnieniem FSSC 22000. To szkolenie pozwoli rozwinąć posiadane umiejętności  poprzez zapoznanie się z najnowszymi informacjami oraz pozwoli na przyczynienie się do ciągłej poprawy praktyk biznesowych.

Poznasz kluczowe i skuteczne  praktyki auditowania w odniesieniu do ISO 22000, FSSC 22000 i ISO 19011” Wytyczne audytowania systemów zarzadzania”.

W ciągu pięciu dni zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do przeprowadzenia skutecznych auditów, poprzez wykorzystanie podjęcia systemowego zostaniesz poprowadzony przez cały proces od jego inicjowania do monitorowania działań poauditowych.

Naucz się opisywać cele auditu systemu FSSC 22000, spełniać oczekiwania certyfikacji trzeciej strony jak również zdobądź wiedze na temat kluczowych i skutecznych praktyk auditowania w odniesieniu do FSSC 22000 wersja 4 włączając specyficzne kryteria:

 • ISO 22000:2005 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla organizacji łańcucha żywności”

 • ISO/TS 22002-1:2009 ‘Warunki wstępne w bezpieczeństwie żywności, Część 1- Produkcja żywności’

 • FSSC Dodatkowe wymagania ‘Część 2 Wymagania certyfikacji

Pozyskanie umiejętności planowania, przeprowadzania, raportowania auditu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, który wpływa na poprawę zgodności i bezpieczeństwa żywności oraz całościowego wyniku organizacji.

 

Powinieneś posiadać wiedzę nt. FSSC 22000 i kluczowych zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Jeżeli nie masz doświadczenia w tej kwestii, sugerujemy uczestnictwo w kursie Wymagania ISO 22000:2005. Pomocnym będzie również, jeśli uczestniczyłeś w kursie dla auditorów wewnętrzach lub zewnętrznych.


Kto jest adresatem szkolenia?

Każda osoba, która musi  auditować System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

Nasze podejście w zakresie szybkiego uczenia się zwiększa efekty samego procesu uczenia się poprzez pozyskiwanie wiedzy i wykorzystanie umiejętności w praktyce.

Czego się nauczę?

 • Celu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, audytów i procesu certyfikacji
 • Roli auditora w procesie planowania, przeprowadzania, raportowania i monitorowania działań po audytowych zgodnie z ISO 19011 (oraz 22003 włączając ISO/IEC 17021, jeżeli ma zastosowanie).

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

 • Planowania, przeprowadzania, raportowania i monitorowania działań poauditowych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w celu ustalenia zgodności (lub nie) z FSSC 22000 i ISO 22000 w odniesieniu do ISO 19011 (oraz 22003 włączając ISO/IEC 17021, jeżeli ma zastosowanie).
 • Włączenia koncepcji ryzyka związanego z procesami i produktami w proces auditowania

Jak skorzystam?

Ten kurs pomoże Ci:

 • Identyfikować cele i korzyści z auditowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 • Interpretować wymagania FSSC 22000 do celów auditu

 • Planować i przeprowadzać działania auditowe, tak aby uzyskać wartość dodaną

 • Zapoznać się z podejściem opartym analizie ryzyka (procesy, produkty, przywództwo i proces zarządzania)

 • Zapoznać się z najnowszymi technikami auditowania i  ich odpowiednim użyciem

 • Budować zaufanie udziałowców poprzez zarządzania procesami zgodnie z najnowszymi wymaganiami

 •  Spełnić wymagania certyfikacji CQI/IRCA

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat CQI/IRCA

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie
Zarejestruj się

  Zdobycie pewności w skutecznym auditowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnie z najlepszymi, międzynarodowo rozpoznawanymi dobrymi praktykami lub wskazanie zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa żywności poprzez rozwój obecnych umiejętności auditorów z uwzględnieniem FSSC 22000. To szkolenie pozwoli rozwinąć posiadane umiejętności  poprzez zapoznanie się z najnowszymi informacjami oraz pozwoli na przyczynienie się do ciągłej poprawy praktyk biznesowych.

  Poznasz kluczowe i skuteczne  praktyki auditowania w odniesieniu do ISO 22000, FSSC 22000 i ISO 19011” Wytyczne audytowania systemów zarzadzania”.

  W ciągu pięciu dni zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do przeprowadzenia skutecznych auditów, poprzez wykorzystanie podjęcia systemowego zostaniesz poprowadzony przez cały proces od jego inicjowania do monitorowania działań poauditowych.

  Naucz się opisywać cele auditu systemu FSSC 22000, spełniać oczekiwania certyfikacji trzeciej strony jak również zdobądź wiedze na temat kluczowych i skutecznych praktyk auditowania w odniesieniu do FSSC 22000 wersja 4 włączając specyficzne kryteria:

  • ISO 22000:2005 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla organizacji łańcucha żywności”

  • ISO/TS 22002-1:2009 ‘Warunki wstępne w bezpieczeństwie żywności, Część 1- Produkcja żywności’

  • FSSC Dodatkowe wymagania ‘Część 2 Wymagania certyfikacji

  Pozyskanie umiejętności planowania, przeprowadzania, raportowania auditu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, który wpływa na poprawę zgodności i bezpieczeństwa żywności oraz całościowego wyniku organizacji.

   

  Powinieneś posiadać wiedzę nt. FSSC 22000 i kluczowych zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Jeżeli nie masz doświadczenia w tej kwestii, sugerujemy uczestnictwo w kursie Wymagania ISO 22000:2005. Pomocnym będzie również, jeśli uczestniczyłeś w kursie dla auditorów wewnętrzach lub zewnętrznych.