Nowa norma ISO/DIS 45001 – omówienie zmian

Czy znają już Państwo normę OHSAS 18001:2007 i pragną Państwo zapoznać się z ISO 45001? Ten kurs wprowadzi Państwa w szczegóły dotyczące nowej architektury wysokiego poziomu ISO w odniesieniu do norm systemów zarządzania oraz pozwoli Państwu odkryć różnice między OHSAS 18001:2007 a ISO 45001. Biorąc udział w kursie, będą Państwo mogli określić luki w swoim obecnym Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) oraz zacząć planować przejście na nową normę.

Cel kursu: Zdobycie wiedzy na temat nowej architektury wysokiego poziomu ISO oraz różnic między OHSAS 18001:2007, a ISO 45001.

Wymagania: Powinni Państwo znać wymogi normy OHSAS 18001:2007 i korzystać z treści normy ISO/DIS 45001 przed rozpoczęciem kursu.

UWAGA: Jeżeli uczestniczyli Państwo wcześniej w jednym z naszych kursów dotyczących przejścia na normę ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2015 lub ISO 14001:2015, mogą Państwo zrezygnować z porannej sesji tego kursu, która obejmuje architekturę wysokiego poziomu.


Kto jest adresatem szkolenia:

Wszystkie osoby zaangażowane w planowanie, wdrażanie, utrzymywanie, nadzór lub przeprowadzanie auditu migracji ISO 45001.

Nasze silnie oddziałujące przyspieszone podejście w zakresie kształcenia stanowi szybką ścieżkę nauczania przez lepsze zatrzymywanie wiedzy i wykorzystywanie umiejętności. Kurs ten opierają się na działaniach, co skutkuje lepszym zrozumieniem materiału.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu kursu uzyskają Państwo certyfikat Akademii BSI uznawany na całym świecie.

Zdobędą Państwo wiedzę dotyczącą:

  • Dodatku 2 do Załącznika SL i ram dotyczących nowej architektury wysokiego poziomu ISO
  • Szczegółowych nowych wymogów związanych z Kontekstem, Przywództwem, Planowaniem, Wsparciem i Funkcjonowaniem
  • Nowych i zmienionych terminów i definicji mających zastosowanie do ISO 45001
  • Kluczowych różnic dotyczących wymogów w odniesieniu do OHSAS 18001:2007

Jak skorzystam?

Kurs ten pomoże Państwu:

  • Zrozumieć kluczowe różnice między OHSAS 18001:2007 a ISO 45001
  • Określić, co należy zmienić w obecnym systemie zarządzania BHP
  • Zgromadzić informacje na temat przeniesienia certyfikatu z BSI

Po ukończeniu kursu uzyskają Państwo certyfikat Akademii BSI uznawany na całym świecie.

 

Terminy szkoleń: 1 lutego 2017 / 3 kwietnia 2017 / 31 maja 2017

Szkolenie obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • poczęstunek i lunch